Financieel overzicht

Overzicht 2017

Inkomsten:

Giften particulieren € 597,90

Rentebaten € 0,49

Totaal inkomsten €598,39

Uitgaven:

Kosten dieren (voer, gezondheid) € 496,35

Kosten verblijf € 4,95

€ 501,30

Stichtingkosten:

Bankkosten € 185,75

Website € 12,10

€ 197,85

Totaal uitgaven € 699,15

Saldo 2017 €-100,76

Saldo 2016 € 354,34

Totaal saldo € 253,58