Galerie foto

1998 -2018 LBC-SPEC-CAsT-CPS

Activitati pentru: elevi, studenti, masteranzii, doctoranzi,

prin cursuri, consultanta, training, coaching, mentoring in:

mKM, mMK, WEBdesign, Societatea Informationala si a Cunoasterii cu TIC.


eXpeditii in jurul lumii