Seminari

„JA SAM JEDINI PRAVI PUT ISTINA I ŽIVOT „

 

 Osnovni seminari su A, B i C. Svi ostali seminari se nadograđuju na njih.


SEMINAR A:    “Obrati se čovječe i povjeruj Evanđelju”

                              - tko je Isus Krist

                              - osobno svjedočanstvo

                              - nužnost obraćenja

                              - priprema za svetu ispovijed

                              - grijeh

                              - rane duha i duše

                              

 

SEMINAR B:       „Ja sam pravi trs, moj je Otac vinogradar“ Ivan 15,1

                              - osobno svjedočanstvo

molitva za obiteljski blagoslov

molitva za blagoslov područja na kojem živimo

                    


SEMINAR C:       „Ja sam pastir dobri. Pastir dobri daje život svoj za ovce“ Ivan 10,11

                             ISUS KRIST – DOBRI PASTIR

  - osobno svjedočanstvo

  - sveti sakramenti

 - molitva za faze zivota (od začeća do danas)


 

SEMINAR D:    „Ja sam jedini pravi put istina i život“ - Seminar za neoženjene

 - osobno svjedočanstvo

- kako živjeti mladenački život

- kako otkriti svoje poslanje

- sveti sakramenti

- žrtva - odricanje, post i pokora

 

SEMINAR E:    „Obitelj izvor života i blagoslova“ - Molitva za bračne blagoslove

- osobno svjedočanstvo

- sakrament svetog braka

- kako doći do bračnog jedinstva

- molitva za bračni blagoslov i plodnost

- darovi: muževnosti i ženstvenosti

               očinstva i majčinstva

               djeca – Božji dar


SEMINAR F:    „Novi život u duhu“

                 Svi se oni napuniše Duha Svetoga te počeše govoriti tuđim jezicima,

                 kako ih je već Duh nadahnjivao da govore“ Apg, 2,4

Slavljenicki seminar

 

SEMINAR G    “Ženo, evo ti sina! Sine, evo ti majke!“ Ivan 19, 25-27

- osobno svjedočanstvo

- po Mariji k Isusu

- meditativna Sveta Krunica

- posveta srcu Majke Marije