Augustinski Kanonici od Windesheima i Mijo Barada

Deutsch  | English | Hrvatski  Japanese
 
   

 
         
Znamo doista
da se onima koji ljube Boga
sve okrece na dobro
 
Poslanica Rimljanima 8,28