Augustinski Kanonici od Windesheima i Mijo Barada

Znamo doista
da se onima koji ljube Boga
sve okrece na dobro

  Poslanica Rimljanima 8,28