Augustinski Kanonici od Windesheima i Mijo Barada

A znamo, da onima, koji ljube Boga, sve okreće Bog na dobro, onima, koji su pozvani po odluci.

Rimljanima 8,28