Augustinski Kanonici od Windesheima i Mijo Barada

Deutsch  | English | Hrvatski  Japanese
 
 
   
         
A znamo, da onima, koji ljube Boga, sve okreće Bog na dobro, onima, koji su pozvani po odluci.  
Rimljanima 8,28