Igrala

Leta 2018 sem zaključil izdelavo senzoričnega vrta na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani, ki je nastjal v sodelovanju z dijaki in učenci zavoda, načrtovali pa smo skupaj s pedagoškimi delavci zavoda.

V letu 2014 sem izdelal organska igrala za OŠ s prilagojenim programom v Ljutomeru. Igrala so bila izdelana po željah učencev in potrebah učiteljev. Za gradnjo sem uporabil okrogli les robinje (Robinia pseudoacacia).

Gugalnica med dvema živima drevesoma. Omogoča gibanje in rast dreves.