Páxina principal

CEIP ANTONIO PEDROSA LATAS. Celeiro-Viveiro LUGO

Maruja Mallo protagoniza o

Día das Artes Galegas 2017

A Real Academia Galega de Belas Artes instituíu o

1 de abril como Día das Artes Galegas

O pleno da Real Academia Galega de Belas Artes escolleu a Maruxa Mallo como a figura homenaxeada no Día das Artes Galegas 2017, que durante este 2016 estivo dedicado a Castelao.

A figura de Maruja Mallo é unha das personalidades clásicas das artes vinculadas á modernidade. Forma parte da mesma xeración que Dalí, Lorca, Zambrano e Alberti.

Maruja Mallo destacou pola súa aproximación ao surrealismo, a partir de 1932.