Alapítvány

Alapítványunk kuratóriuma jelenleg átalakulás alatt van

A "Zenélő Gyermekekért" Alapítvány

Kuratórium:

Elnök:

Titkár:

Tagok: Papp Tamás

Miklós Judit

Sasfalvi Gábor

Adószám: 19195843-1-14

Köszönjük adója 1% felajánlását!

Alapítványi hírek

2014. december

A Künzelsauból kapott pénzügyi támogatásból felújításra kerül egyik zongoránk, vásárlásra került egy basszus fuvola, valamint 3 db kornett.

2012. május 31.

Prof. Dr. Wolfgang von Stetten künzelsau-ból, a Marcali és Künzelsau testvérvárosi kapcsolat 20 éves évfordulója alkalmából rendezett hangversenyt követően 500€ támogatást küldött alapítványunknak.

A támogatást nagy tisztelettel, megköszönjük!

2012. május 18.

A künzelsau-i zeneiskola alapítványa 500 €, azaz 148.000.- Ft támogatást hozott ajándékba alapítványunknak.

Köszönjük támogatásukat!

2011. július 7.

Alapítványunk kuratóriumának új elnöke 2011. június 20-tól Dr. Völgyi Zoltán lett. Elnökünk, néhai Dr Völgyi Zoltánné, iskolánk elhunyt igazgatójának férje. Az alapítványt annak idején az igazgatónő alapította. Az új elnök ezért is fontos feladatának látja az alapítvány munkájában való résztvételét.

Alapítványi hírek: 2011. június 09.

A törvényességnek megfelelően kihirdetésre került alapítványunk a "Zenélő Gyermekekért" Alapítvány 2010 évi pénzügyi beszámolója, valamint a közhasznúsági jelentése. Mindkét dokumentum megtalál-ható honlapunk Alapítvány menüpontja alatt.

2011. július 7.

Alapítványunk kuratóriumának új elnöke 2011. június 20-tól Dr. Völgyi Zoltán lett. Elnökünk, néhai Dr Völgyi Zoltánné, iskolánk elhunyt igazgatójának férje. Az alapítványt annak idején az igazgatónő alapította. Az új elnök ezért is fontos feladatának látja az alapítvány munkájában való résztvételét.

2011. június 8.

Pályázati elszámolás ellenőrzése

A mai napon délelőtt megtörtént az alapítványunk által, a LEADER pályázaton még 2010 évben nyert több mint Kettőmillió egyszáz ezer forint értékű pályázat elszámolása. Az ellenőrök mindent rendben találtak, az alapítvány várja a lehívott támogatás összegének érkezését.

Alapítványunk kuratóriumi ülése

Második ülését tartotta egy héten belül A Zenélő Gyermekekért Alapítvány. Dr Elizek Csilla elnök indítványára a kuratórium egy-hangú szavazással döntött a LEADER pá-lyázaton elnyert több mint 2 M Ft-os támo-gatásból vásárolt hangszerekről. A döntés szerint az alapítvány átadja a hangszereket az iskolának felhasználásra.

Jelen volt a teljes tantestület, akiknek az elnök asszony elmondta, hogy reményei szerint még sokszor lesz ilyen alkalom, és hogy a megajándékozottak használják sok egészséggel és eredménnyel e nagy érté-ket képviselő adományt. A kuratórium dön-tött még útiköltség támogatásról is, melyet a május 10-i, Kaposváron megrendezésre kerülő megyei növendékhangversenyre történő utazáshoz lehet autóbusz költségre felhasználni.

2009 évi közhasznúsági jelentés

Marcali Városi Zeneiskola www.marcalizeneiskola.hu; marcalizeneiskola@gmail.com; +36 30 411 107; +36 30 510 088