tom VI.Mahabharata: ks. 12 Santi Parva, część1

 

 

 

  Mikołajewska      Mahabharata
  tom VI: ks.XII - Santi Parva, cześć 1

 

 

Książkę można kupić   w Amazon.com    zobacz
lub w Amazon.co.uk    zobacz

           
 Spis treści
poszczególne opowieści w plikach  htm
Santi Parva, część 1
Synopsis
 Wahania Judhiszthiry (opow. 109-114)
Opowieść 109: Król Prawa opłakuje sekret Kunti i swój grzech bratobójstwa
 Opowieść 110: Król Prawa szuka pokuty za swe grzechy w żebraczym stylu życia
Opowieść 111: Wjasa poucza Króla Prawa, że podjęcie władzy jest jego obowiązkiem
Opowieść 112: Wjasa poucza Króla Prawa, że obowiąz­kiem króla jest działanie
Opowieść 113: Wjasa poucza Króla Prawa o grzesznych działaniach i pokucie
Opowieść 114: Namaszczenie Króla Prawa na króla Hastinapury
Nauki Bhiszmy: Prawo (dharma) Królów (opow. 115-131)
Opowieść 115: Kryszna prosi umierającego Bhiszmę o przekazanie Królowi Prawa swej wiedzy
Opowieść 116: Bhiszma rozpoczyna swe nauki o Prawie (dharmie) uprawomocnione autorytetem Kryszny
Opowieść 117: O „nauce o rządzie” (Dandaniti) Brahmy i początku władzy królewskiej
Opowieść 118: O obowiązkach czterech kast, czterech trybach życia i ochranianiu ich przez Prawo Królów
Opowieść 119: O nadrzędności Prawa Królów w stosunku do innego Prawa
Opowieść 120:O związku między prawością króla, stanem królestwa i eonem
Opowieść 121: O współpracy wojowników i braminów w zarządzaniu królestwem
Opowieść 122: O kapłanach, ministrach i doradcach króla
Opowieść 123: O stolicy, gospodarce, podatkach i skarbcu
Opowieść 124: O królu jako uosobieniu Prawa (dharmy)
Opowieść 125: O tym, kiedy przemoc staje się „dobrą” przemocą
Opowieść 126: O zasadach zwiększania szans na zwycięstwo
Opowieść 127: O granicy nieuczciwości jako strategii pokonywania wroga
Opowieść 128: O prawości w sytuacji, gdy Prawda przybiera wygląd fałszu
Opowieść 129: O konieczności kontroli własnych uczuć przy doborze ministrów
Opowieść 130: O znaczeniu kary i wymiaru sprawiedliwości
Opowieść 131: O trzech celach życiowych: Prawie, Zysku i Przyjemności
Prawo (dharma) w sytuacji katastrofy (opow. 132-143)
Opowieść 132: O pryncypiach w sytuacji katastrofy
Opowieść 133: O negocjacjach z wrogiem i granicy zaufania
Opowieść 134: O naukach mędrca Bharadwadży
Opowieść 135: O tym jak mędrzec Wiśwamitra spożył nieczyste mięso nie popełniając grzechu
Opowieść 136: O tym jak prawy gołąb udzielając ochrony okrutnemu ptasznikowi zmienił jego serce
Opowieść 137: O tym jak Dżamanedźaja dzięki łasce mędrca Indroty oczyścił się z grzechu nieświadomego zabójstwa bramina
Opowieść 138: O „uczonych” mowach sępa i szakala i prawdziwej potędze Śiwy
Opowiesc 139:: O tym jak drzewo Śalmali ukarało się za swą pychę
Opowieść 140: O grzechu, pokucie, ignorancji, trzynastu wadach, zjadliwości, samo-kontroli, umartwieniach, Prawdzie i ochronie braminów
Opowieść 141: O narodzinach miecza
Opowieść142: O wiecznym potępieniu dla niewdzięcznego przyjaciela
Opowieść 143: Pochwała Wyzwolenia (mokszy)
Slowniczek Mahabhratay
Ċ
Barbara Mikolajewska,
12 gru 2012, 20:23
Comments