procedure agencije Total Dizajn

1. Sastanak

  • Agencija Total Dizajn aktivno učestvuje na sastanku, te analizom klijentovog poslovanja, konkretne pozicije, njegovih želja i potreba, ima konstruktivnu funkciju profesionalnog marketinškog konsultanta, kako bi u sinergiji sa klijentom kreirali što potpuniji kreativni Brief tj. Projektni zadatak za kreativni tim.
  • Agencija Total Dizajn daje rok u kome će klijentu kreirati i predstaviti novi dizajn. Rok direktno zavisi od prirode, specifičnosti i obima svakog projekta.
  • Usluga izrade novog dizajna podrazumeva: kreiranje 3 kreativna koncepta novog dizajna i jednu reviziju (potrebne izmene i „fine tuning“) prihvaćenog koncepta. Tim procesom dolazimo do finalnog, perfektno uštimovanog rešenja novog dizajna sa rafiniranom završnom obradom.
  • U dogovorenom roku, agencija Total Dizajn će predložiti 3 kreativna koncepta novog dizajna od kojih maksimalno 1 može biti vizuelizacija zamišljene želje klijenta. Prethodna 2 (odnosno sva 3, ako se agenciji ukaže apsolutno poverenje) grafička rešenja su razvijeni nezavisni koncepti koji na Brief odgovaraju po svim standardima profesije (dizajna, ekonomije/marketinga, prodaje itd.) i koji efikasno rešavaju aktuelni poslovni problem (potrebu) klijenta.
 
 
  • Iza ovih rešenja novog dizajna agencija Total Dizajn u potpunosti stoji svojom profesionalnom reputacijom, znanjem i iskustvom.
  • Agencija Total Dizajn (kada je takva procena izvodljiva) daje nezvaničnu estimaciju troškova za izradu projektnog zadatka (cenu kreiranja novog dizajna), obavezujući se da će klijentu prvog sledećeg radnog dana po prijemu kreativnog Brief-a i e-mail upita poslati zvaničnu ponudu (cene, rokovi i uslovi plaćanja) za izradu novog dizajna.
  • Rok za izradu grafičkih rešenja počinje od dana kada se avans od 50% vrednosti projekta pojavio na računu agencije Total Dizajn.

Izrada Knjige Standarda i Total Dizajn
 PR: wait... I: wait... L: wait... LD: wait... I: wait...wait... Rank: wait... Traffic: wait... Price: wait... CY: wait... I: wait... L: wait... YCat: wait... I: wait... Top: wait... I: wait... L: wait... C: wait...

 PR: wait... I: wait... L: wait... LD: wait... I: wait...wait... Rank: wait... Traffic: wait... Price: wait... CY: wait... I: wait... YCat: wait... I: wait... Top: wait... I: wait... L: wait... C: wait...
Comments