Dizajn izrada makete - Total Dizajn

IZRADA MAKETA 

Makete je po želji ili potrebi moguće izrađivati isključivo za papirnu galanteriju (korporativni materijali, papirne kese, fascikle, specifično štancovani materijali i sl.) i laku kartonažu (kutije, POS / POP materijali – šau kartoni, štenderi za liflete, hengeri, vobleri, stoperi isl.)

  • Ove makete se prevashodno prave da bi se testirala tačnost štancne i kao uvid u to kako bi trodimenzionalni predmet izgledao u prostoru i kako na takvom predmetu funkcioniše određeni dizajn.

  • One ne moraju uvek biti u razmeri 1:1 , važno je da su očuvane originalne proporcije tj. odnosi između strana/površina.

  • Ne izrađujemo makete za proizvode u drvetu, plastici, staklu, metalu i ostalim čvrstim materijalima, kao ni simulaciju foliotiska (zlatotisk, srebrotisk i sl), providne etikete, blinddruka,  specifičnih PANTONE boja (srebro, zlato, florescentne boje), parcijalno UV lakiranje i ostale specifične tehnike nezahvalne za simulaciju.Dizajn i izrada makete
 PR: wait... I: wait... L: wait... LD: wait... I: wait...wait... Rank: wait... Traffic: wait... Price: wait... CY: wait... I: wait... L: wait... YCat: wait... I: wait... Top: wait... I: wait... L: wait... C: wait...

 PR: wait... I: wait... L: wait... LD: wait... I: wait...wait... Rank: wait... Traffic: wait... Price: wait... CY: wait... I: wait... L: wait... YCat: wait... I: wait... Top: wait... I: wait... L: wait... C: wait...

 PR: wait... I: wait... L: wait... LD: wait... I: wait...wait... Rank: wait... Traffic: wait... Price: wait... CY: wait... I: wait... L: wait... YCat: wait... I: wait... Top: wait... I: wait... L: wait... C: wait...

Comments