Llengua de Signes Catalana


Benvingut a la Web de la Llengua de Signes Catalana


El menú de l'esquerra dóna accés a les diferents seccions de la Web, on trobaràs, entre altres coses, informació sobre la Llengua de Signes,

algunes propostes d'activitats per practicar-la, i una completa base de dades actualitzada de federacions i associacions, així com de tot tipus

d'entitats, portals i altres webs -tant nacionals com estrangeres- relacionades amb la Llengua de Signes i amb la comunitat de les Persones

Sordes. Finalment s'ofereixen hipervincles a altres pàgines webs interessants, relacionades sobretot amb l'aprenentatge de la LSC.
Mans que parlen.


Última revisió de la web: novembre 2017

Per a comentaris o suggeriments: Inés Llamero ines.llamero@fje.edu

Agraïm la col·laboració valuosa i desinteressada de Ramon Ferrerons en la revisió dels textos i l'ampliació de la secció "Dactilologia".MySpace Tracker