Llengua de Signes Catalana

Benvingut a la Web de la Llengua de Signes Catalana

El menú de l'esquerra dóna accés a les diferents seccions de la Web, on trobaràs, entre altres coses, informació sobre la Llengua de Signes, algunes propostes d'activitats d'aprenentatge, vocabulari i diccionaris, poemes, cançons i contes en LSC, així com hipervincles a altres pàgines webs interessants, relacionades, sobretot, amb la cultura sorda i la identitat de les persones que integren aquesta comunitat.

Mans que parlen.


Amunt ▲


Última revisió de la web: aoost 2020
Per a comentaris o suggeriments: Inés Llamero ines.llamero@fje.edu
Agraïm la col·laboració valuosa i desinteressada de Ramon Ferrerons en la revisió dels textos i l'ampliació de la secció "Dactilologia".