Fællesarealer og pasning

En fast tradition i Lindehegnet er 2-3 årlige havedage hvor der skal laves vedligeholdelse af fællesarealerne for hver etape.

Datoerne for havedage i Lindehegnet i 2019 er:

  • Havdage i Etape 1 – 5/5 og 15/9
  • Havedag i Etape 2 – 27/4, 15/6 og 24/8
  • Havedag i Etape 3 – 12/5 og 1/9

Beløb for udeblivelse

Beløb for udeblivelse er til 400 kr.

Tomme eller udlejede huse skal også betale. Dette kan opkræves via fællesudgifterne, hvis f.eks. huset står tomt eller lejer ikke betaler.

Pengene går til den enkelte etapes havekasse og bruges f.eks. til nye planter, maling til fællesskure m.m.

Koordinering

Én person per etape står for koordineringen i hver etape samt informerer om hvad der skal laves. Derudover holder denne person regnskab med hvem der har betalt.

Følgende personer er koordinatorer:

Etape 1: Haveansvarlig Eigil L35

Etape 2: Haveansvarlig Jette L62

Etape 3: Haveansvarlig Charlotte L6

Der skal meldes afbud til koordinatoren og betales, hvis man ikke kan deltage. Husk afbud i god tid.

Har man ikke mulighed for at deltage, kan man få tildelt et stykke inden havedagen afholdes, efter renholdelse godkendes det af den haveansvarlige.

Arbejde der skal udføres

Der skal på hver havedag fjernes ukrudt og klippes græskanter i de forskellige etaper.

Bøgehæk mellem etape 2 og 3 skal klippes. Dette foretages på skift af etape 2 og 3. Den skal klippes to gange om året:

- 1. havedag : etape 2

- 2. havedag : etape 3

Derudover beslutter etapen hvad der ellers måtte være af projekter (f.eks. maling af fællesskure, fjerne græs/ukrudt mellem fliserne på stierne osv.)

Rensning af søen foretages af eksternt firma hvert år - foretages af vores havemand.

De projekter der er aftalt den pågældende havedag gennemføres til de er færdige (med mindre der selvfølgelig kun dukker 2-3 personer op den dag). Dvs. nogle dage bliver muligvis korte, andre lange alt efter hvor meget der skal laves.

Man har IKKE deltaget i havedagen hvis man er færdig efter 15-30 minutter, hvis alle andre stadig er i gang med arbejde. Opgaver kan fåes af koordinatoren. Går man derimod bare ind igen kan de 400 kr. opkræves.

Havedagene udmeldes af havekoordinator

Etape 1 og 2 plejer at holde om lørdagen og etape 3 om søndagen, men det er etaperne frit for at bestemme.