Kære bestyrelsesmedlemmer i div. grundejerforeninger og boligselskaber tilknyttet vejene omkring rundkørslen ved Greve Centervej/Dønnergårds Allé/Hegnet

 

Som I nok har bemærket har vi fra Greve Kommunes side været udfordret med trafikafviklingen i forbindelse med sætning af kantsten og genopretningen af asfalten omkring. De trafikale forhold omkring området, hvor både Hegnet og Dønnergårds Allé er blinde veje gør at det er stort set umuligt at udfører et pænt stykke asfaltarbejde og samtidig opretholde vejadgangen.

 

Grundet ovenstående er vi derfor nødsaget til at udføre det resterende asfaltarbejde som natarbejde. Natarbejdet er planlagt fra onsdag 11/10 kl. 18.00 til torsdag kl. 06.00 og igen torsdag d. 12/10 fra kl. 18.00 til kl. 06.00.

 

Dette medfører at i ovenstående perioder vil det være vanskeligt at komme ud/ind fra/til hhv. Hegnet og Dønnergårds Allé i bil. Greve Kommune sørger selvfølgelig for at kontakte politi, beredskab osv. Vi opfordre derfor beboerne i jeres respektive foreninger kun at bruge bil i et stærkt begrænset omfang i ovenstående tidsrum af hensyn til asfaltarbejdet.

Der kan forekomme reel spærring for ind/udkørsel til/fra Hegnet og Dønnergårds Allé – i så fald vil der være tale om afspærring af maksimalt 1 times varighed.

Der bliver opsat tavler ved rundkørslen der ligeledes beskriver ”natarbejde – begrænset udkørsel 18.00 – 06.00

 

Der bliver opsat signalanlæg og der vil være folk tilknyttet entreprisen, der kan lede trafikken skulle I være nødsaget til enten ind/udkørsel i ovenstående tidsperiode men vi opfordre jer til ikke at benytte bil.

 

Greve Kommune beklager for de gener dette arbejde vil medføre.

I må meget gerne dele ovenstående i jeres respektive foreninger. 

 

NYT
Datoer for havedage i 2017  i Etape 1 , 2 og 3 er nu opdateret under "Fællesarealer og pasning"