Generalforsamling 2017 afholdes den 16. maj kl. 19 i Granhegnets Fælleslokaler

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. april 2017
 

NYT
Datoer for havedage i 2017  i Etape 1 , 2 og 3 er nu opdateret under "Fællesarealer og pasning"