Generalforsamling 2016 afholdes den 17. maj kl. 19 i Granhegnets Fælleslokaler

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. april 2016
 

NYT
Datoer for havedage i 2016  i Etape 1 , 2 og 3 er nu opdateret under "Fællesarealer og pasning"