Sahaja-Yoga LATVIA 

 Sahadža-Joga FORUMS LV/RU/ENG

***********************************

Mob. 22105655 (BITE)  Riga. LATVIA

 

Shri Mataji
Nirmala Devi
( 21.03.1923 - 23.02.2011

Shri Mataji in memoriam

1970.g.5.maijā izveidoja jaunu,modernu,mūsdienīgu,revolūcionāru jogas mācību. Tā sākās ar Kundalini daļēju atmodināšanu: Pašrealizācija.Sahadža-Jogas pamatā ir IKDIENAS 10-15 min. MEDITĀCIJA. Tajā nav apgrūtinoši fiziski vingrinājumi,sarežģīta filosofija.Ar Sahadža-Jogu var nodarboties jebkuras citas reliģijas piekopējs, kā kristieši,musulmaņi, budisti,hinduisti, jūdaisti, sikhi.

Shri Mataji - INDIJA - Atzinības, ENG

Sahaja News, ENG