video clip


YouTube Video

Video Chú Đại Bi - La Tuấn Dzũng phổ nhạc

YouTube Video

Tây Phương Di Đà - Tú Linh - Lời Việt:LaTuấnDzũng-Nhạc:Hoa


YouTube Video

Ta Di Tim Ta - GiaoLinh - Nhạc: La Tuấn Dzũng

YouTube Video

Thoát Vòng Sinh Tử - Nguyễn  Đức (DVD Lại Phật Quan Âm)

YouTube Video

Ưu Đàm Bát - Mai Thiên Vân - Nhạc: La Tuấn Dzũng - thơ Tuệ Minh


YouTube Video

33 Tanh Quan Tến Âm - TT. Thích Phước Ân sáng tác

YouTube Video

Mùa Xuân Em Mặc Ác Vàng - Kiều Hạnh, nhạc: La Tuấn Dzũng

YouTube Video

Ơn Cha - Thanh Thuý - Sáng tác: La Tuấn Dzũng

YouTube Video

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - La Tuấn Dzũng phổ nhạc

YouTube Video

Chánh Niệm Di Đà - Đông Quân - Lời Việt: La Tuấn Dzũng

YouTube Video

Tấu Khúc Lừng Vang - Duyên Anh - Nhạc: La Tuấn Dzũng - Lời:Tuệ Minh


YouTube Video

Thoát Vòng Sinh Tử - Sáng tác: La Tuấn Dzũng
Nguyễn Đức hát tại Nhà hát Bến Thành


YouTube Video

Video Thoát Vòng Sanh Tử - Ngọc Sơn - Sáng tác: La Tuấn Dzũng

YouTube Video

Video Cần Thơ Yêu Dấu  - Mai Thiên Vân - nhạc: La Tuấn Dzũng

Song Nuoc Can Tho

Sông Nước Cần Thơ - Bích Phượng - Sáng tác: La Tuấn DzũngComments