Kasaysayan ng Gawain Ng Mga Pilipino Para Sa Mga Pilipino

Mula Yokosuka Hanggang Kyoto

Dahilan sa katapatan at kabutihan ng Diyos, nakarating ang pamilya ni Pastor Joseph at Jo Ann Ricohermoso sa Lunsod ng Kyoto sa ganap na ika-6 ng umaga, noong ika-30 ng Hunyo 2006 mula sa Lunsod ng Yokosuka, Kanagawa-ken. Naglakbay sila sa pamamagitan ng overnight bus mula sa Yokohama City, kasama ang kanilang mga anak na sina Jodie (11), Josh (7) at Joyce (4). Nauna silang nanirahan sa may gawing Kanluran ng siyudad sa may Umezu, Ukyo-ku. Kaagad silang humanap ng isang kapulungan ng mga mananampalataya at napagpasyahan nilang makisalamuha sa mga Hapones habang nag-aaral sila ng wika hanggang makapagpasimula ng bagong gawain na ibubukas sa kanila ng Panginoon.

Ang Diyos ang Naghatid sa Assembly Kyoto Church

Makaraan ang mahigit na isang linggo, natagpuan ng pamilya ang Assembly Kyoto Church (a.k.a. Shichijo Christ Church/ Shichijo Kirisuto Kyokai) at una silang dumalo sa pagtitipon noong Hulyo 9, 2006. Ang kapulungan ay binubuo ng ilang mga banyaga at mga Hapones na kung bibilangin ay kulang sa dalawampu (20) kasama na ang mga Ricohermoso. May isang Pilipina noon na dumadalo, si Mellani Severino (ngayo'y Mag-atas na), guro ng English at tagapagpa-awit sa pananambahan.

Mula Hulyo 12 (Miyerkoles) taong 2006 ay nagpasimula ng magboluntaryo si Pastor Joseph sa mga Bible Studies na ginagawa sa Kyoto University. Hindi rin natagalan ay paminsan-minsang pinapagturo ang mag-asawa sa ilang klase ng English na ginaganap naman sa kapilya. Mayroon ding pagkakataon na nakakapangaral si Pastor Joseph sa Lingong pananambahan bilang kapalit kay Fiona Hewins, misyonera mula sa Australia.

Panibagong Gawain, Panibagong Hamon

Bilang pormal na hakbang, tinanggap ng Assembly Kyoto Church (AKC) sa pamamagitan ni Pastor Hisoka Murakami (Senior Pastor) ang mag-asawang Pastor Joseph at Jo Ann bilang mga kamanggagawang misyonero ng AKC sa isang simpleng seremonya noong Pebrero 4, 2007 (Lingo). Sa araw na ito ginanap ang seremonya subalit opisyal na nagsimula ang gawain ni Pastor Joseph at Sister Jo Ann sa unang araw ng taong 2007. Pangunahin sa kanilang responsibilidad ay ang pangunahan ang International Congregation, magturo ng English at tumulong sa mga outreaches kasama na ang mga unibersidad at mga lokal na iglesia na may relasyon sa AKC.

Hindi nagtagal ay may ilan pang mga Pinoy na nakilala ang mga Ricohermoso. Nauna ng dumating ay si Rie Ushioda (asawa ng Hapon), Cerrone Cabanos (iskolar at mananaliksik sa Kyoto University), mag-asawang Dave at Aira Avilla, atbp. Paminsan-minsan ay nagkakaroon sila ng pagtitipon para mag-aral ng Biblia at magpanalanginan.

GAWAIN NG MGA PINOY PARA SA MGA PINOY...

Isinilang ang pananambahan ng mga Pilipino (Filipino Service) noong ika-21 ng Pebrero 2010. Ito ay pansamantalang tuwing ika-tatlong Lingo ng buwan mula sa ganap na 1:00~2:00 ng hapon. Ang programa, awit, at mensahe ay pawang batay sa wikang Pilipino (Tagalog). Ang unang pananambahan ay dinaluhan ng labinlimang (15) tao. Kinabibilangan ito nina Pastor Joseph at Jo Ann Ricohermoso, Jodie Ricohermoso, Cerrone Cabanos, Chedy Nagata, Nenita Kawabata, Kathy Ishihara, Larry Ejercito, Rommel Mariano, Ricky Brasas, Melvin Cabatuan, ...

2013

 • Junio - Nabautismuhan sa tubig si Katharine Ragas Ishihara at si Kento Nishimura.

Nobyembre~Disyembre 2013

Malayo man sa Inang Bayan, hindi maikakaila na malaki ang pagmamalasakit ng mga kapatiran sa ating mga kababayan na lubhang napinsala ng pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Noong ika-8 ng Nobyembre 2013 ay hinagupit ng bagyong Yolanda (International name: Haiyan) ang Kabisayaan. Libo-libong mga Pilipino ang namatay sa Tacloban, Leyte at mga karatig ng mga bayan at lunsod. Ganap na pagkawasak ng mga bahay, inprastraktura at pananim ang matatagpuan sa mga bayang nasalanta.

Ang mga kapatirang Pilipino sa AKC ay nanalangin at kasamang umiyak sa Panginoon sa matinding pagsubok na dumating sa ating bansa. Ganoon pa man, iisa ang ating hangarin -- na maging daluyan ng pagpapala at maghatid ng praktikal na tulong sa mga nakaligtas.

Buwan ng Disyembre, may mga kapatiran tayo na nagboluntaryong maglikom ng mga donasyon mula sa mga Hapones at mga dayuhan na naglalakad sa mga panulukan ng Shijo-Kawaramachi at sa may Kyoto Tower.

Enero~Marso 2014

Patuloy pa rin ang pangangalap ng pondo para sa mga nakaligtas sa kalamidad. Sa pakikipagtulungan ng higit na nakararaming mga mananampalataya sa Assembly Kyoto Church, nakapaglunsad tayo ng isang charity concert at Filipino Food Bazaar. Sa kabuuan ay nakalikom tayo ng mahigit sa kalahating milyong piso na siya naman nating itinulong sa mga kababayan sa isla ng Matabas at sa Cebu.

Noong ikalawang linggo ng Marso, nakasama ni Pastor Joseph Ricohermoso si Wataru Murakami at ang ilang estudyante ng Doshisha University na kabilang sa International Bible Club (IBC), upang magpamudmod ng mga pagkain, damit, at mga kagamitan upang makapagtayo ng bahay ang mga residente ng Isla Matabas, sa pakikipagtulungan ni Rev. Jun Cordova at kanyang mga kasamahan.

Sa Cebu, nakipagtulungan din sa atin si Rev. Ep Brion upang makapamahagi tayo ng anim na bankang de motor sa mga mangingisda.

2014

 • Disyembre 28 - Ikinasal sa Camp John Hay, Baguio City si Jason Enriquez kay Camille Faith (Cafa) Romero.

2015

 • Enero - Ang mag-asawang Ritchel at Shirley Doromal ay taos-pusong sumangayon na maging aktibong kabahagi sa pangunguna sa Filipino Ministry ng Assembly Kyoto Church.
 • Pebrero - Patuloy ang pagkilos ng Diyos sa ating kalipunan. Ipinagdiwang natin ang ika-5 anibersaryo.
 • May 31 - Nagpabautismo sa tubig si Ma. Camille Lacdan.
 • Oktubre at Nobyembre - Tayo ay sumuporta sa Operation Christmas Child ng Samaritan's Purse ministry. Nagpadala tayo ng 100 kahon ng sapatos na puno ng mga gamit ng mga bata sa Pilipinas.

2016

 • Abril - nagpasimula ang Bible Study sa tahanan ni Fred at Khim Mingoy sa Mukaijima.
 • Agosto 8 - Ikinasal sa The Mango Farm, Antipolo City si Joel Enriquez kay Louvy Lynn Punzalan.
 • Oktubre - nagpasimula ang Bible Study minsan isang buwan sa Ogura-cho, Kyoto-fu kasama si Mariya Shigeta at Ailyn Takeoka at iba pang mga Pilipina.
 • Oktubre at Nobyembre - Tayo ay sumuporta sa Operation Christmas Child ng Samaritan's Purse ministry. Nagpadala tayo ng 60 kahon ng sapatos na puno ng mga gamit ng mga bata sa Pilipinas.
 • Mga sanggol na isinilang: Yehlen Eliana Carman (2/4); Jacob Kenji Toque (5/31); Yuuki James Doromal (8/20)

2017

 • Enero - nagpapatuloy ang Bible Study sa Ogura-cho Community Center minsan isang buwan; nagsimulang tumulong ang senior pastor ng AKC na si Satoshi Nagasawa upang turuan ang mga bata.
 • Pinasimulan muli ang Home Bible Study (HBS) sa Moriyama-shi, Shiga-ken; mga unang naging hostesses si Sis. Carmen Yamamoto at kapatid niyang si Jojo Yamada; ilan sa mga dumadalo ay si Abigael Penilla, Imelda Yoshida, Dulce, Renalyn, Josefina Reyes (ina ni Jobel Nakao).
 • Pebrero 19 - ika-7 anibersaryo ng Filipino Ministry; ang mensahe ni Pastor Joseph ay mula sa Aklat ng Hebreo 5:11~6:12 na nakatuon sa "Pag-unlad sa Pananampalataya"; 33 ang bilang ng mga dumalo (23 adults + 10 kids).
 • Marso - pagpapasimula ng dalawang beses na pananambahan kada buwan: una at pangatlong Linggo ng buwan sa ganap na ika-1:00~2:15 ng hapon.

Pagpapatuloy

Malayo pa ang ating lakbayin bilang isang kalipunan. Subalit ang pagkakaisa, pananampalataya, pag-ibig, pag-asa at pangitain na galing sa ating Diyos at Tagapaligtas ang ating gabay at ilaw. Hindi Niya tayo pababayaan o tatalikuran. Manatili tayong tapat sa Kanya hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Maranatha!