Historiek

Historiek KWB Koersel

Wij zijn zeer tevreden met uw bezoek aan onze site.

In deze rubriek willen wij U graag laten kennis maken met de geschiedenis van de KWB.

Let op! Dit is slechts een beknopte versie. Het hele verhaal is onmogelijk na te vertellen.

Voor het ontstaan van de KWB-Koersel moeten we terug gaan tot vòòr de tweede wereldoorlog.

Reeds toen bestond in Koersel een afdeling van het A.C.V.. Tijdens de oorlog werd deze door de Duitsers verboden. Toch bleven er zich in Koersel vier mensen achter de schermen bezig houden met het A.C.V.. Zij betaalden hiervoor zelfs lidgeld (1 frank). Dankzij deze vier mensen (Henri Hermans, Henri Deferm, Livinus Claes en Albert Claes). Zo kon men na de oorlog de draad weer onmiddellijk terug oppikken.

Daar Koersel in die tijd voornamelijk uit mijnwerkers bestond werd in de schoot van het A.C.V. een afdeling Mijnwerkers-Brankardiers opgericht. Deze Mijnwerkers-Brankardiers organiseerden in 1949 een reis naar Lourdes. Hieraan namen 40 personen deel. Het is vanuit deze vereniging,"de Mijnwerkers-Brankardiers", dat in 1950 de KWB-Koersel ontstaan is.

De KWB-Koersel startte dus in 1950. De eerste jaren kon men op een sterke groei rekenen. In 1956 scheurden twee groepen zich af, namelijk deze van het Kapelleke en van Steenveld. Spijtig genoeg gingen deze afdelingen later over kop en verschillende leden sloten terug aan bij de KWB van Koersel.

De moeilijkste jaren voor de KWB-Koersel waren de jaren zestig. De reden hiervoor is nu nog altijd niet duidelijk.

Toch overwon men deze moeilijke periode en begon de KWB-Koersel weer te groeien in de jaren 70.

De verschillende voorzitters over de jaren heen bouwden ieder op hun manier en samen met hun bestuursploeg aan de KWB van nu.

Periode 1950 tot 1956: ? Alfons Jans , Jef DECABOOTER

Periode Juni 1956 tot 1967 : Voorzitter: Ferdinand COOMANS, secretaris en kassier: Georges DEFERME, later opgevolgd door Firmin BECK. Proosten: E.H. Slegers, E.H. Vandersanden, E.H. Theuwissen en daarna E.H. Claes.

Periode 1967 tot 1974 : Voorzitter Francois CLAES, secretaris Eugene VAES, kassier Georges DEFERME. Proosten : Paterke, E.H. Theuwissen, E.H. Claes, E.H. Thonissen.

Periode 1973 tot 1979 : Voorzitter Wim BASTIAANSEN, secretaris Eugene VAES, penningmeester eerst Georges DEFERME en later Guido VANOPPEN, Ondervoorzitter Henri GORIS, Proost Pier Thonissen.

Periode 1979 tot 1982 : Voorzitter Ludo CLAES,

Periode 1982 tot 1988 : Voorzitter Roger THEUNIS, proosten: E.H. Piet Thonissen en Wim Smeets.

Periode 1988 tot 1997 : Voorzitter Adrien LUYKX,

Periode 1997 tot 2003 : Voorzitter Louis VANHAMEL

GEBOREN: 11 april 1941 OVERLEDEN: 14 april 2022

Hij was bestuurslid sinds eind 1989. Eind 1996 nam hij het

voorzitterschap over tot eind 2003. Louis was geen man van veel

woorden maar des te meer van grote daden. We konden steeds op

hem rekenen: drijvende kracht in de werkgroep feesten en

vermakelijkheden, zoals organisatie jaarfeest, coördinatie BBQ,

wandelweekend, enz. Als wijkmeester had hij in al die jaren

steeds meer dan 25 leden om ONS RAAK-JE te bezorgen en

lidgelden op te halen. Bedankt Louis dat je zoveel hebt betekend

voor onze afdeling.

Periode 2003 tot en met 2006 : Voorzitter Marcel REYNDERS

Periode 2007 tot en met 2015 : Voorzitter Fons VANSCHOOREN

Periode 2016 tot 2018: Voorzitter Valère PUT

GEBOREN : 8 juli 1956 OVERLEDEN: 9 september 2018

De KWB van vandaag is uitgegroeid tot een dynamische vereniging. Met een heleboel activiteiten voor iedereen, van jong tot oud. Enkele van onze activiteiten zijn Sintaan huis, kookles, de paashaas, pitslampentocht, samen aankoop mazout enz.... Ook is de KWB een kweekvijver voor andere verenigingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de voetbal en de volkstuin. Deze verenigingen kennen hun onstaan in de KWB maar zijn nu onafhankelijke verenigingen.

Zo, dat is het ongeveer. Waarschijnlijk zal ik veel vergeten zijn. Ik wil er U echter op attent maken dat ook u aan deze geschiedenis kan meeschrijven door lid te worden van de KWB-Koersel of door een of meerdere van uw ideeën naar voor te brengen. U kan ons hiervoor steeds een mailtje sturen.

Nog veel plezier op onze site. En tot een volgende keer.