KRISTINA ONA POLUKORDIENĖ, psichologė psichoterapeutė, socialinių mokslų daktarė.

Pagrindinis darbas - individuali, šeimos/poros ir grupinė psichoterapija, krizių įveikimas bei savižudybių prevencija.

Psichoterapijos mokykla ir pakraipa - egzistencinė psichoterapija.

Dėstau Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institute Birštone (HEPI) - http://www.hepi.lt/

Mob. telef.: +370 699 33127

Elektroninis paštas: kristina.ona@polukordiene.lt

Gyvenimo aprašymas (CV)

Gimė 1957 01 07, Vilniuje.

Išsilavinimas

1975 – 1977 Vilniaus universitetas, psichologijos specialybė.

1977 – 1980 St. Peterburgo universitetas, medicininė psichologija.

1980 Psichologės diplomas - 1980.

1990 Socialinių mokslų daktarė (psichologija).

Kvalifikacija

1991 Respublikinėje psichiatrų Sveikatos apsaugos ministerijos atestavimo komisijoje suteikta aukščiausia medicinos psichologės kvalifikacinė kategorija.

1994 Lietuvos grupinės psichoterapijos asociacijoje (LGPA) suteikta psichoterapeutės- ekspertės kvalifikacinė kategorija.

1997 Lietuvos psichoterapijos draugijoje (LPD) suteiktas LPD mokytojos statusas.

1997 Respublikinėje psichiatrų Sveikatos apsaugos ministerijos atestavimo komisijoje suteikta aukščiausia psichologės - psichoterapeutės kvalifikacinė kategorija.

1998 Respublikinėje psichiatrų Sveikatos apsaugos ministerijos atestavimo komisijoje suteikta medicinos psichologo pažyma (licenzija).

1999 Lietuvos psichologų sąjungoje suteikta medicinos psichologo licenzija.

2005 Rytų Europos egzistencinės psichoterapijos asociacijos supervizoriaus pažyma.

2005 Europos psichoterapijos draugijos suteikta Europos psichoterapijos sertifikatas.

Profesinė veikla

1980– 1990 Psichologė Vilniaus m. psichiatrinėje ligoninėje.

1990 – 2000 Psichologė Vilniaus m. klinikiniame psichoterapijos centre. 1994 – 2000 Vilniaus m. klinikinio psichoterapijos filialo prevencijos ir reabilitacijos skyriaus vedėja.

1991 "Jaunimo Linijos", savanorių anoniminio psichologinės pagalbos telefono Vilniuje įkūrėja.

1991 – 2000 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dėstytoja.

1993 - 2013 VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centro psichologė - psichoterapeutė.

1993 - 2013 VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centro steigėja ir vadovė.

1998 iki dabar Humanistinės egzistencinės psichologijos instituto (HEPI) dėstytoja.

2013 iki dabar psichologė - psichoterapeutė konsultuojanti pagal individualios veiklos vykdymo pažymą.

2016 - Humanistinės ir egzistencinės psichologijos instituto (HEPI) supervizijų komiteto narė

Narystė profesinėse organizacijose

1990 iki dabar - Lietuvos psichoterapijos draugijos narė.

1990 iki dabar - Lietuvos psichologų sąjungos narė.

1990 – 2000 Lietuvos grupinės psichoterapijos asociacijos narė, viena iš steigėjų, tarybos narė (1991-1995); prezidentė (1992 - 1994); 1992 – 1997 Tarptautinės grupinės psichoterapijos asociacijos narė.

1995 – 1999 Lietuvos Suicidologijos asociacijos (LSA) narė, viena iš steigėjų. LSA Valdybos narė (1995-1999).

1995 – 1996 Tarptautinės Savižudybių prevencijos asociacijos narė.

1996 - 2002 Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos (LTPPTA) viena iš steigėjų. Prezidentė (1996 – 2002).

2001 iki dabar Rytų Europos Egzistencinės terapijos asociacijos (REETA) narė.

2006 - 2015 REETA valdybos narė.

2015 - 2021 REETA Etikos komiteto pirmininkė.

Kita veikla

1998 iki dabar VšĮ Paramos vaikams centras valdybos narė.

1998 – 2000 Lietuvos savanorių centro valdybos narė.

1998 – 2001 Nacionalinės sveikatos tarybos narė.

1999 –2000 Tarptautinės programos "Reaching Young Europe" ("Jaunoji Europa") Valdybos narė Lietuvoje.

2000 – 2010 Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro valdybos narė.

2001 – 2003 Vilniaus m. savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narė.

2002 iki dabar Tarptautinės visuomeninės socialinių pokyčių novatorių organizacijos „Ashoka“ tikroji narė.

2003 – 2006 VšĮ „Vaiko labui“ Valdybos narė.

2011 – Paramos fondo „Jaunimo linija“ viena iš steigėjų.


Knygos ir leidiniai
1. Polukordienė O.K. Psichologinės krizės ir jų įveikimas /Pagrindinės žinios apie krizių ir savižudybių prevenciją, intervenciją ir postvenciją / praktinis vadovas. – Vilnius: Heksagrama, 2003. – 99 p.
2. Draugo laiškai. - Leidinio sudarytojai: K.O.Polukordienė, A.Kazlauskaitė, P.Skruibis, R.Aleliūnaitė /Leidinį redagavo K.O.Polukordienė – Vilnius: Heksagrama, 2004. – 144p.
3. Netektys. Draugo laiškai–II. Leidinio sudarytojai K.O.Polukordienė, A.Kazlauskaitė, P.Skruibis, R.Aleliūnaitė, M.Bagdonienė / Leidinio tekstas apie netektis ir redakcija – Dr.K.O.Polukordienė. Vilnius: Heksagrama, 2005. - 72 p.
4. Polukordienė O.K. Netekčių psichologija. - Vilnius, 2008. – 112 p.
5. Krizių valdymas mokyklose / Metodinė medžiaga mokyklų krizių valdymo komandoms. Medžiagą parengė: dr. Kristina Ona Polukordienė, dr. Paulius Skruibis, Marija Bagdonienė, Virginija Rekuč, Irma Skruibienė. – Vilnius: Jaunimo psichologinės paramos centras, 2010. – 62 p. (Projekto vykdytojas ir leidėjas - Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras ).
6. Savižudybių prevencija mokyklose / Metodinė medžiaga mokykloms. Parengė: dr. Kristina Ona Polukordienė, dr. Paulius Skruibis, Virginija Mikėnienė, Jelena Trofimova. Vilnius: Jaunimo psichologinės paramos centras, 2012. - 52 p. (Projekto vykdytojas ir leidėjas - Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras ).
7. Профилактика самоубийств в школе / Программа. Подготовили: д-р Кристина Она Полукордене, д-р Паулюс Скруйбис. Перевод на русский язык - Юлия Абакумова Кочюнене. Издано Россиской организацией "Общинное здравоохранение". Вильнюс, 2013. - 40 с.

Apdovanojimai

2006 Ženklas „Už paramą policijai“. Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos.

2006 Šv. Kristoforo statulėlės laureatė. Šventojo Kristoforo statulėlės – Vilniaus m. Mero kasmet įteikiami apdovanojimai labiausiai Vilniaus miestui nusipelniusiems žmonėms ir organizacijoms už pasiekimus verslo, kultūros ir meno, sporto, švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, teisėsaugos, turizmo, labdaros ir kitose srityse.

2008 Lietuvos psichologų sąjungos profesoriaus Alfonso Gučo vardo apdovanojimas už asmeninę iniciatyvą ir pastangas siūlant ir profesionaliai įgyvendinant visuomenei ar psichologų bendruomenei reikšmingą idėją.

2014 Ordino "Už nuopelnus Lietuvai" medalis. Šiuo medaliu Lietuvos valstybės Prezidento dekretu apdovanojami asmenys už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą kultūros, mokslo, švietimo, verslo, gamybos, sveikatos, socialinės apsaugos, karybos, sporto, ūkio bei kitose srityse, taip pat už humanitarinę pagalbą Lietuvai.

Kalbos:

lietuvių (gimtoji), rusų (laisvai), anglų (skaito, rašo, kalba), lenkų (skaito, susikalba).

CV EN KOP 2021.pdf