Štúdium‎ > ‎

Rigorózne konanie

O začatie rigorózneho konania môžu požiadať tí uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

  • ukončené jednoodborové Mgr. štúdium psychológie
  • minimálne 1 rok praxe v odbore
  • minimálne 1 publikácia v recenzovanom vedeckom zborníku alebo recenzovanom vedeckom časopise


Zodpovedná osoba za zabezpečenie rigorózneho konania je Mgr. Jana Vindišová, PhD. - kontakt: jankavindisova@gmail.com; tel.: 033/ 5939 361.

Zásady konania rigoróznej skúšky, odporúčanú literatúru k ústnej skúške a požiadavky na rigoróznu prácu na Filozofickej Fakulte Trnavskej univerzity v Trnave nájdete v prílohách spolu s prihláškou na rigorózne konanie.

Ċ
Marian Spajdel,
12. 10. 2018, 0:55
Ċ
Katedra psychológie FF TU,
29. 9. 2011, 13:03
Ċ
Katedra psychológie FF TU,
29. 9. 2011, 13:03
Ċ
Katedra psychológie FF TU,
29. 9. 2011, 13:04