Štúdium‎ > ‎

Rigorózne konanie

Zodpovedná osoba za zabezpečenie rigorózneho konania je Mgr. Jana Vindišová, PhD. - kontakt: jankavindisova@gmail.com; tel.: 033/ 5939 361.

Zásady konania rigoróznej skúšky, odporúčanú literatúru k ústnej skúške a požiadavky na rigoróznu prácu na Filozofickej Fakulte Trnavskej univerzity v Trnave nájdete v prílohách spolu s prihláškou na rigorózne konanie.

Ċ
Katedra psychológie FF TU,
29. 9. 2011, 13:04
Ċ
Katedra psychológie FF TU,
29. 9. 2011, 13:03
Ċ
Katedra psychológie FF TU,
29. 9. 2011, 13:03
Ċ
Katedra psychológie FF TU,
29. 9. 2011, 13:04