Študentské psychologické dni 2012

Študentské psychologické dni 2012
Študentská vedecká a odborná konferencia katedier psychológie
30. - 31. 1. 2012

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
Víťazi 13. ročníka ŠVOK - celoslovenského kola

Bakalárska sekcia


1. miesto – Jana Lišková, Michaela Dragulová: Modrobiely svet – je naozaj taký ružový? Vplyv virtuálnych interakcií na partnerské vzťahy v období vynárajúcej sa dospelosti. - Katedra psychológie, FiF UK, Bratislava

2. miesto – Róbert Krause: Vplyv zmeny farby prostredia na úzkosť pri školskom výkone u stredoškolských študentov. - Katedra psychologických vied, FSVaZ UKF, Nitra

Magisterská sekcia


1. miesto – Veronika Látalová: Vplyv stratégií regulácie anticipačnej ľútosti na spokojnosť s vlastným rozhodovaním. - Katedra psychologických vied, FSVaZ UKF, Nitra

2. miesto – Elena Jánošíková: Hodnoty a prežívaná zmysluplnosť života u aktérov šikanovania. - Katedra psychológie, FF TU, Trnava
(v medzinárodnom kole sa študentka umiestnila na úspešnom 5. mieste)

3. miesto – Darina Alexyová: Vzťahy medzi stratégiami zvládania záťaže, diskrepanciami aspektov self a perfekcionizmom. - Katedra psychológie, FF TU, Trnava
(v medzinárodnom kole sa študentka umiestnila na úspešnom 8. mieste)

Našim dvom študentkám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Katedry psychológie FF TU.

Bližšie informácie o konferencii nájdete tu.