Καλώς ήλθατε!

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε με σκοπό να προβάλει τις δραστηριότητες του ΚΠΕ Κέρκυρας και να βοηθήσει στην επικοινωνία του κέντρου με τα σχολεία και τις ομάδες ενηλίκων που ενδιαφέρονται να το επισκεφθούν.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες έχουν ελαχιστοποιηθεί στο ακριβώς απαραίτητο επίπεδο, ώστε οι ιστοσελίδες που ακολουθούν να αποτελούν χρήσιμο εργαλείο, χωρίς να κινδυνεύει ο επισκέπτης να "χαθεί" στην ποσότητα. 

Καλή πλοήγηση!


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΔΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΚΕΡΚΥΡΑΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:

13-11-2018

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.

:

33

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

:

Αλέκος Βλάσσης

 

ΠΡΟΣ

:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:

Στο  WEBSITE του ΚΠΕ Κέρκυρας

E-MAIL

:

kpe.kerkyras@gmail.com  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

2662025236

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

Αλυκές, 49080 ΛΕΥΚΙΜΜΗ

 

 

 

https://sites.google.com/site/kpekerkyras/

ΚΟΙΝ

:

ΙΝΕΔΙΒΙΜ

 

 

 

ΘΕΜΑ:   «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια windows 10»

Το ΚΠΕ Κέρκυρας στο πλαίσιο της Πράξης

«ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, να καταθέσουν προσφορές μέχρι τις 28-11-2018, και ώρα 12:00, στα γραφεία του ΚΠΕ, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΗ ΠΛΑΦΟΝ

1

Windows 10

8 πλήρεις νόμιμες άδειες windows 10

960

ΣΥΝΟΛΟ:

960

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικά για τα προσφερόμενα είδη.

Εξόφληση τιμολογίων: Τα τιμολόγια θα εκδίδονται αυθημερόν στα στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ενώ η ευθύνη, για τη σύμφωνη με την φορολογική νομοθεσία έκδοσή τους, βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή που θα επικοινωνεί άμεσα με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε περίπτωση λάθους ή διαφωνίας. Τα μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Κέρκυρας που στελεχώνουν τις σχετικές επιτροπές, δεν φέρουν καμιά ευθύνη ούτε ως προς τις οικονομικές απαιτήσεις των προμηθευτών ούτε ως προς τον τρόπο και τον χρόνο εξόφλησης των τιμολογίων.

Ο

Υπεύθυνος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

ΠΕ03 Μαθηματικός


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΔΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:

6-11-2018

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.

:

31

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

:

Αλέκος Βλάσσης

 

ΠΡΟΣ

:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:

Στο  WEBSITE του ΚΠΕ Κέρκυρας

E-MAIL

:

kpe.kerkyras@gmail.com  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

2662025236

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

Αλυκές, 49080 ΛΕΥΚΙΜΜΗ

 

 

 

https://sites.google.com/site/kpekerkyras/

ΚΟΙΝ

:

ΙΝΕΔΙΒΙΜ

 

 

 

ΘΕΜΑ:   «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια γραφικής ύλης»

Το ΚΠΕ Κέρκυρας στο πλαίσιο της Πράξης

«ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, να καταθέσουν προσφορές μέχρι τις 26-11-2018, και ώρα 12:00, στα γραφεία του ΚΠΕ, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Γραφικής ύλης

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

DVD

300

Φωτοτυπικό χαρτί  (Πακέτα)

13

Bic Στυλό Διαρκείας Orange

400

Κοπίδια Πλάτος Λεπίδας18 mm

4

Ανταλλακτικές Λάμες για Κοπίδι 18mm 10τεμ

4

Συρραπτικά

4

Συνδετήρες συρραπτικών

10

Edding Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος

10

Stabilo Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Boss

20

Artline Μαρκαδόρος Διάφορα πάχη

20

Μαρκαδόροι μεσαίοι

10

Μαρκαδόροι χονδροί

10

Ξυλομπογιές

10

Tesa Κολλητική Ταινία Συσκευασίας διαφανής

4

Tesa Κολλητική Ταινία Συσκευασίας καφέ

4

Εξώφυλλα θερμοκόλησης

Διάφορα πάχη: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 22 mm.

6

Κάρτες Πλαστικοποίησης Διάφορα μεγέθη

10

Διαφάνειες  (Πακέτο)

2

Φάκελος με διαφάνειες

7

Μολύβια – ξύστρες -

10

Ψαλιδάκια

5

Φακέλους αλληλογραφίας

20

ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

 

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικά για τα προσφερόμενα είδη.

Εξόφληση τιμολογίων: Τα τιμολόγια θα εκδίδονται αυθημερόν στα στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ενώ η ευθύνη, για τη σύμφωνη με την φορολογική νομοθεσία έκδοσή τους, βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή που θα επικοινωνεί άμεσα με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε περίπτωση λάθους ή διαφωνίας. Τα μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Κέρκυρας που στελεχώνουν τις σχετικές επιτροπές, δεν φέρουν καμιά ευθύνη ούτε ως προς τις οικονομικές απαιτήσεις των προμηθευτών ούτε ως προς τον τρόπο και τον χρόνο εξόφλησης των τιμολογίων.

 

                                                                                            Ο

                                                                                                            Υπεύθυνος

                                                                                                   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

                                                                                                                                              ΠΕ03 Μαθηματικός


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΔΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:

6-11-2018

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.

:

32

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

:

Αλέκος Βλάσσης

 

ΠΡΟΣ

:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:

Στο  WEBSITE του ΚΠΕ Κέρκυρας

E-MAIL

:

kpe.kerkyras@gmail.com  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

2662025236

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

Αλυκές, 49080 ΛΕΥΚΙΜΜΗ

 

 

 

https://sites.google.com/site/kpekerkyras/

ΚΟΙΝ

:

ΙΝΕΔΙΒΙΜ

 

 

 

ΘΕΜΑ:   «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια ειδών υγιεινής»

Το ΚΠΕ Κέρκυρας στο πλαίσιο της Πράξης

«ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, να καταθέσουν προσφορές μέχρι τις 26-11-2018, και ώρα 12:00, στα γραφεία του ΚΠΕ, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

 

ΕΙΔΟΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΟΝΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕ ΦΠΑ

 

Χλωρίνη

4

Μπουκάλι 5L

 

 

 

Ακουαφόρτε

24

Μπουκάλι 1L

 

 

 

Απορρυπαντικό αλάτων

4

Μπουκάλι 1L

 

 

 

Απορρυπαντικό για λίπη

5

Μπουκάλι 1L

 

 

 

Αποφρακτικό τουμποφλό

5

Φακελάκι

 

 

 

Απορρυπαντικό δαπέδου

3

Μπουκάλι 5L

 

 

 

Απορρυπαντικό πιάτων

5

Μπουκάλι 1L

 

 

 

Ξύδι

5

Μπουκάλι 5L

 

 

 

Azax

3

Μπουκάλι 1L

 

 

 

Απορρυπαντικό χεριών

10

Μπουκάλι 0,5L

 

 

 

Σακούλες πολύ μεγάλες

20

Πακέτο των 10 τεμαχίων

 

 

 

Σακούλες μεγάλες

20

Πακέτο των 10 τεμαχίων

 

 

 

Σακούλες μικρές

30

Πακέτο των 25 τεμαχίων

 

 

 

Γάντια μιας χρήσης

4

Πακέτο των 100 τεμαχίων

 

 

 

Σφουγγάρια

3

Πακέτο των 5 τεμαχίων

 

 

 

Vetex

3

Πακέτο των 5τεμαχίων

 

 

 

Χαρτί WC

4

Πακέτο των 48τεμαχίων

 

 

 

Χαρτί κουζίνας μεγάλο

30

ρολό 1 τεμ.

 

 

 

Χαρτοπετσέτες

10

Πακέτα

 

 

 

Σφουγγαρίστρες

2

τεμάχια

 

 

 

Σκούπες

2

τεμάχια

 

 

 

Κουβάδες

1

τεμάχια

 

 

 

Αεροζόλ

3

Μπουκάλι

 

 

 

Ποτήρια χάρτινα

10

Συσκευασία 50 τεμαχίων

 

 

 

Ποτήρια πλαστικά

10

Συσκευασία 50 τεμαχίων

 

 

 

Οινόπνευμα άσπρο

5

Μπουκάλι 0,5L

 

 

 

Νερό απιονισμένο

4

Μπουκάλι 4L

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικά για τα προσφερόμενα είδη.

Εξόφληση τιμολογίων: Τα τιμολόγια θα εκδίδονται αυθημερόν στα στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ενώ η ευθύνη, για τη σύμφωνη με την φορολογική νομοθεσία έκδοσή τους, βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή που θα επικοινωνεί άμεσα με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε περίπτωση λάθους ή διαφωνίας. Τα μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Κέρκυρας που στελεχώνουν τις σχετικές επιτροπές, δεν φέρουν καμιά ευθύνη ούτε ως προς τις οικονομικές απαιτήσεις των προμηθευτών ούτε ως προς τον τρόπο και τον χρόνο εξόφλησης των τιμολογίων.

                                                                                            Ο

                                                                                                            Υπεύθυνος

                                                                                                   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

                                                                                                                                              ΠΕ03 Μαθηματικός


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΔΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:

5-11-2018

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.

:

30

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

:

Αλέκος Βλάσσης

 

ΠΡΟΣ

:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:

Στο  WEBSITE του ΚΠΕ Κέρκυρας

E-MAIL

:

kpe.kerkyras@gmail.com  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

2662025236

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

Αλυκές, 49080 ΛΕΥΚΙΜΜΗ

 

 

 

https://sites.google.com/site/kpekerkyras/

ΚΟΙΝ

:

ΙΝΕΔΙΒΙΜ

 

 

 

ΘΕΜΑ:   «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια μελανιών»

Το ΚΠΕ Κέρκυρας στο πλαίσιο της Πράξης

«ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, να καταθέσουν προσφορές μέχρι τις 24-11-2018, και ώρα 12:00, στα γραφεία του ΚΠΕ, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΗ ΠΛΑΦΟΝ

1

Μελάνια για Xerox WorkCentre 6605

4 μελάνια (μαύρο και 3 χρώματα για τον εκτυπωτή)

 

ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικά για τα προσφερόμενα είδη.

Εξόφληση τιμολογίων: Τα τιμολόγια θα εκδίδονται αυθημερόν στα στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ενώ η ευθύνη, για τη σύμφωνη με την φορολογική νομοθεσία έκδοσή τους, βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή που θα επικοινωνεί άμεσα με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε περίπτωση λάθους ή διαφωνίας. Τα μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Κέρκυρας που στελεχώνουν τις σχετικές επιτροπές, δεν φέρουν καμιά ευθύνη ούτε ως προς τις οικονομικές απαιτήσεις των προμηθευτών ούτε ως προς τον τρόπο και τον χρόνο εξόφλησης των τιμολογίων.

                                                                                            Ο

                                                                                                            Υπεύθυνος

                                                                                                   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

                                                                                                                                              ΠΕ03 Μαθηματικός