Tuulimittaus

Tuulimittauksen tarkoituksen on mitata tuuliolosuhteet, jotta tuulivoimalan hankinnasta voidaan tehdä asiantunteva, tosiasiohin perustuva päätös. Pientuulivoimala asennetaan tavallisesti 18-24 m korkeuteen. Tällä korkeudella paikalliset maasto-olosuhteet vaikuttavat niin paljon, että tuuliolosuhteita ei voi luotettavasti arvioida muulla tavalla. Ilmatieteen laitoksen Tuuliatlas ilmoittaa tuuliolosuhteet 50 m korkeudesta ylöspäin ja arvio koskee 2,5 km kanttiinsa olevaa ruudukkoa maastossa. Tämän kokoisella alueella on jo niin paljon vaihtelua, että Tuuliatlaksesta ei ole välttämättä muuta hyötyä, kuin että se antaa osviittaa tuuliolosuhteista.

Tuulimittaus tapahtuu mittarilla, joka asennetaan mieluusti juuri siihen paikkaan, mihin tuulivoimala aiotaan asentaa. Mittari tulisi myös asentaa samalle korkeudelle minne tuulivoimala asennetaan. Tämä voi käytännössä olla hankalaa. Mittari voidaan asentaa esim. käyttämällä 6 tai 12m pitkää mittausmastoa, joka kiinnitetään osittain rakennuksen kyljessä oleviin tikapuihin, savupiippuun, viljasiilon katolle tai puun latvaan. Jos mitataan olosuhteita talon katolla, mittapisteen tulisi olla yli 10m katon yläpuolella, jotta häiritsevät turbulenssit jäävät mittarin alapuolelle.

Valikoimissamme on edullisia kuluttajakäyttöön tarkoitettuja tuulimittareita ja ammattikäyttöön tarkoitettuja mittareita, jotka lähettävät mittaustiedot GSM:llä langattomasti. Suoritamme mittaustietojen analysointia ja sovittamista tuulivoimalan tuottokäyriin. Toimitamme myös alumiinisia teleskooppimittausmastoja, joiden avulla mittaukset voidaan suorittaa maasto-olosuhteissa.

Olemme toteuttaneet useille yrityksille ja kunnille tuulimittauksia palveluna. Voimme myös suorittaa WASP laskentaa, jossa yhdistetään Tuuliatlaksen ja alueen topografiatiedot ja näiden perusteella lasketaan matemaattisesti tuuliolosuhteet.

Tuulimittarit
Wind tracker on helppokäyttöinen mittari, jota voi käyttää omien tuuliolosuhteiden mittaukseen ja tuulesta saatavan energian arviointiin.

Wind tracker on hyvin yksinkertainen käyttää. Asenna mittari ja käynnistä tallenninlaite. Mittaustiedot tallennetaan muistikortille, jolla ne siirretään omalle tietokoneelle ja sieltä palvelun verkkosivuille. ohjelma tulostaa selkeän raportin mittaustuloksista.

Sovitamme mittaustulokset edustamillemme tuulivoimaloille, jolloin saatte tarkan arvion siitä kuinka paljon tuulivoimala voi tuottaa energiaa eri vuodenaikoina.

Mittalaite toimii paristolla, joten sen voi asentaa myös paikkoihin, jossa sähköä ei ole tarjolla. Voit valita anturin, joka mittaa joko tuulennopeuden (Vortex) tai nopeuden ja suunnan (Davis Vantage Pro D).


Tuulimittarin pakettiin sisältyy mittari, tallennuslaite ja SD muistikortti.
 

Toimitamme  mittausmastoja eri käyttötarkoituksiin. Maastokäyttöön tarkoitettu mittausmasto voi olla jopa 22m korkea. Rakennusten katolle mittausmastona voidaan käyttää 6m sisäkkäin meneviä alumiiniputkielementtejä.

Vuokraamme myös harusvaiereilla tuettavia teleskooppimittausmastoja  (saatavilla 13m ja 18m).

Hinnasto:
Tuulimittari
Nopeusmittarilla                      290,00 eur (Vortex)
Nopeus ja suuntamittarilla       390,00 eur (Davis)

Hinnat sisältävät alv 24%


Ammattikäyttöön tarkoitetut tuulimittarit

Ammattikäyttöön tarkoitetut tuulimittarit koostuvat kahdesta osasta: datan tallentimesta ja antureista. Datan tallentimia on tarjolla eri vaihtoehtoja, joihin saa 4 tai 12 tallennuskanavaa käyttöön. Mittalaite voidaan koota esim. datan tallentimesta, johon kytketään kaksi eri korkeudella asennettavaa tuulimittaria, tuulen suunta-anturi ja vaikkapa tuulivoimalan tehomittaus.

Antureina voidaan käyttää esim. Davis Pro D ja Vector anenometrejä. Myös kalibroituja antureita on saatavilla.

Mittausdata tallennetaan muistikortille tai lähetetään GSM:llä järjestelmän palvelimelle. Muistikortille tannettu data voidaan analysoida Excel-taulukossa.

Voimme toteuttaa  myös nettisivulle tai älypuhelimeen tuotantojärjestelmän seurantapalvelun.
   

Mittausmastot

Harustettavia, alumiinisia mittausmastoja on saatavana 10, 15, 18 ja 24 m pituisina. Masto on teleskooppimasto, jossa elementin pituus on 1,7 m, joten kokoonlaitettuna maston pituus on alle 2 metriä. Masto tuetaan maastoon harusvaiereilla, joita kiinnitetään mastoon kahdesta neljään eri korkeuteen, maston pituudesta riippuen. Harusvaierit vedetään mastosta neljään eri suuntaan. Harukset kiinnitetään maahan lyötäviin vaarnoihin. Myös muita kiinnitystapoja voi käyttää, esim. puiden kantoja.

Rakennusten yhteydessä suoritettaviin mittauksiin voimme toimittaa 6m alumiinielementtejä, jotka menevät teleskooppimaisesti toistensa sisään. Näillä elementeillä voidaan toteuttaa 6, 11,5 tai 17 m pitkä mittausmasto.

   
 Tuulimittaus rakennuksen katolla  
  Tuulimittaus mittausmastoa käyttäen