Aktuality

🎼KONCERT 

16. března 2024 v 16 hodin 

V klášterním kostele Stig. sv. Františka

Pořádá Zámek Zásmuky z. s. 

ve spolupráci s kolínskou filharmonií a souborem z Uhlířských Janovic.


vstupné 100 Kč

  A. V.  Šternberk 

Zve na komponované odpoledne  - Adolf Vratislav Šternberk, očima historičky Miroslavy Jouzové, které proběhne v sobotu 20. ledna 2024 od 14.00 hodin v prostorách františkánského kláštera v Zásmukách. 

Zajímavé povídání bude obohaceno i divadelními vstupy kouřimského souboru Mrsťa Prsťa.

     „Událost je výjimečnou příležitostí, jak se dozvědět co nejvíce o obnoviteli panství Zásmuky a významném českém šlechtici A.V.Šternberkovi, pánovi na Zásmukách.“ 

     Vstup na toto zajímavé odpoledne je 150,- korun, akce bude trvat přibližně 2,5 hodiny. 

Jelikož je kapacita refektáře kláštera omezená, je vhodná rezervace na tomto telefonním čísle 777 057 120 (Jaroslava Holá). 


     Akce vzniká za podpory města Zásmuky, Klášter Zásmuky z.s., divadelního souboru Mrsťa Prsťa v Kouřimi a v neposlední řadě historičky dr. Miroslavy Jouzové.

Vánoční setkání v klášteře

Klášter Zásmuky,z.s., ZUŠ Kouřim a Mateřská škola Zásmuky Vás srdečně zvou na setkání v době vánoční.Začátek akce v 18 hodin a 18 minut v refektáři 

– úvodní slovo, povídání o akcích minulých, budoucích a něco málo o hudbě


18:45 - varhanní koncert Michala Pospíšila (RITORNELLO) v kostele


19:15 - výstava betlémů (ZUŠ Kouřim a Mateřská škola Zásmuky) v 1. patře ambitu

Výstava navazuje na letošní výročí 800 let betlémů a osoby sv. Františka - aneb jak betlémy vznikaly?


Dále volný program v refektáři (sousedské setkávání)


20:00 - komentovaná prohlídka kláštera (od sklepa až po půdu) a něco k historii Zásmuk

22:00 - ukončení


Zásmucké slavnosti - 9.9.2023

Po celých Zásmukách

Začínáme v 10 hodin!

Přijďte všichni!

Přijďte si poslechnout zásmucký příběh v běhu času na reáliích klášterního kostela.

 

10:00 – 13:30 – v klášterním kostele stigmatizace sv. Františka se můžete dozvědět něco o zakladateli Adolfu Vratislavu ze Šternberka, ale i o minulosti vzdálenější i bližší. (provází V. Strnad)

 

10:00- 16:30 – přijďte do děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde bude výklad V. Řezníčkové.

 

V zámku bude i možnost vidět sokolníka a nebo zapojit děti do tvoření.

 

Od 16:00 je možné obnovit tradici procesí, které v Zásmukách fungovalo do 40. let 20. století a projít starodávnou lipovou alejí od nádraží ke kapli v lipkách s barokní hudbou a povídáním ředitele Kolínského muzea nejen o tradicích, ale i historii tohoto magického místa.

 

Večer bude opět možné navštívit klášterní kostel, kam nás v 18:45 svolá zvon a varhanní koncert bude vybízet k usednutí do lavic.

 

19:00 až 19:30 v klášterním kostele proběhne uvítání a stručné povídání o historii kláštera,  potom bude příběh Adolfa Vratislava ze Šternberka pokračovat v okolí zámku.

 

Nakonec se těšte na divadelní představení s názvem "Zdeňkův soud aneb ...".

 

PS:

Klášterní výstava LUCIDUM – INTERVALLUM je stále otevřená.

Vždy v sobotu a neděli 10 až 16 hodin.

ZUŠ F. Kmocha v Kolíně srdečně zve na tradiční vernisáž na závěr plenéru s tématem "Zahrada"

Kdy: 22.6.2023

Kde: v klášteře v Zásmukách

Od kolika: od 16 hodin

LUCIDUM - INTERVALLUM

Pozvánka na vernisáž výstavy neobvyklých rozměrných svítících loutek a objektů v Klášter Zásmuky, z.s. je tu!


Nenechte si ujít výjimečnou příležitost účastnit se veřejné vernisáže, která se 20.5. 2023 v 17:00 doslova rozsvítí na půdách zásmuckého kláštera. 


K vidění budou umělecká díla které spojuje světlo a happening ve veřejném prostoru a která vznikala pro různé performativní akce napříč republikou.

Podstatná část vznikala však v rámci průvodu Sametové posvícení.


K vidění budou díla od Josef Koblic, Martina Koblic Walterová, Ester Tajrychová, Josefína Jonášová a Michaela Tůmová.


Na vernisáži zahraje Missa - Karel Kryl revival band a UA folklorní soubor.

Bude možno nahlédnout do kostela stigmatizace sv. Františka a posedět u ohně v klášterní zahradě.

Vernisáž je výjimečnou příležitostí spatřit díla o jejichž pravidelném zpřístupnění se zatím jedná.


Výstava vzniká hlavně za podpory Iniciativa FÓR_UM a spolku Klášter Zásmuky, z.s. Dále jí podpořila Evropská unie přes NPO a Ministerstvo kultury  a na část programu vernisáže přispěla Nadace Via.


Děkujeme a zveme!

OSLAOSLAVA STAROČESKÝCH SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH V PROSTRÁCH  FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V ZÁSMUKÁCH

Vážení a milí,

jménem obce Zásmuky si Vás dovoleujem pozvat na oslavu staročeských vánočních svátků, která proběhne 1. prosince od 17.00 v prostorách bývalého Františkánského kláštera v Zásmukách. 

Můžete se těšit na povídání o staročeských vánočních zvycích a obyčejích, dále na prohlídku kláštera a povídání o historii kláštera. 

Občerstvení bude zajištěno.


(pořádá město Zásmuky a hostí Klášter Zásmuky, z.s.)

ZUŠ Františka Kmocha zve do kláštera

Již tento čtvrtek 23.6.2022 od 16 hodin!

První zvonění renovovaného zvonu 

14.5.2022 16 hodin - klášterní kostel


Klášter Zásmuky, z.s. a dárci srdečně zvou.

14. 5. 2022 v 16 hodin proběhne mše svatá v klášterní kostele Stigmatizace svatého Františka.


Snaha o znovu obnovení možnosti využívat jediný zachovaný klášterní zvon vznikla při loňské oslavě 10. výročí svatby manželů Vachulových – správců kláštera v Zásmukách.

Po provedení šetření NPÚ a dohodě se zvonařem panem Votrubou byla vyhlášena veřejná sbírka na renovaci.

Celkové náklady na renovaci byly vyčísleny na 58 tis. Kč.


Následně byla spolkem Klášter Zásmuky, z.s. zajištěno vybudování podlahy zvonice. 

Poté byl zvon odvezen na renovaci do dílny pana Votruby v Myslíkovicích u Soběslavi.

Zvon bude nyní přivezen a během mše svaté v klášterním kostele bude požehnán a v následujících dnech bude zavěšen na své původní místo.


Zvon pochází z Pražské dílny zvonaře Nicolause Löwa a byl ulit v roce 1692.


Srdečně zveme 14. 5. 2022 v 16 hodin na mši svatou s žehnáním zvonu a křížové cesty.


Za spolek Klášter Zásmuky, z.s., manželé Vachulovi


7. března 2022 zemřel páter Václav Nekolný

Odkaz na fotografie z pohřbu zde.

Sbírka pomoci pro Ukrajinské občany

8. března 2022


Sbírka pomoci pro Ukrajinské občany viz odkaz a letáček v příloze:

https://www.zasmuky.cz/aktuality/sbirka-pomoci-pro-ukrajinske-obcanyv sobotu, 17. listopadu v 16.00 hodin.

SONO APPARSI - komorní koncert

7. října 2018

Vážení přátelé, bývalo zvykem hlavně v druhé polovině devatenáctého století pořádat domácí koncerty v době takzvaných salónů. Zámožnější měšťané do svých bytů zvali své známé a často se tam podomácku muzicírovalo. Pro tyto příležitosti vznikly například krásné Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka a mnoho dalších komorních děl mistrů i mistříčků a také jiných zapálených amatérských muzikantů.

Členové souboru SONO APPARSI se rozhodli uspořádat posezení i s kávou a čajem v refektáři (jídelně) Františkánského kláštera v Zásmukách

v sobotu, 17. listopadu v 16.00 hodin.


Na programu budou komorní díla  Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludvíka van Beethovena Césara Francka, a soudobé úpravy národních písní Jaroslava Morávka a jeho komorní skladby.

Účinkují : Valerie Řezníčková – soprán, Šárka Holubová a Zuzana Kovaříková – alt, Hana Pavlasová – flétna, Jaroslav Morávek  - baryton a klávesy.

 

V sále se bude topit, vstupné dobrovolné

PS: V refektáři je čerstvě položena "nová" podlaha. Přijďte se podívat i na ni :-) 

Zásmucké tvůrčí dílny 2018

5. května 2018

Ve čtvrtek 7. června 2018 od 18:00 proběhne v Komunitním centru sv.Bartoloměje v Kolíně vernisáž uměleckých výtvarných děl zásmuckých tvůrčích dílen při zapsaném spolku Klášter Zásmuky.

Spolek dlouhodobě přispívá k obnově bývalého františkánského kláštera v Zásmukách. O areál se v současnosti starají dobrovolníci z řad farníků, příznivci z uměleckých a skautských kruhů a další dobrodinci. Objekt je po celý rok využíván především pro umělecké, společenské a vzdělávací akce.

Aktuálně v zásmuckém klášteře však probíhá stavební rekonstrukce.

Nápad přemístit letošní výstavu do blízkého Kolína je snahou o rozšíření povědomí o této barokní dominantě Středočeského kraje a téma Ejhle, člověk poukazuje na obyčejné kroky jednotlivců, které spojuje vidina funkčního kláštera, i když v rozšířeném smyslu a kontextu, než pro jaký byl původně budován.

Členové spolku Klášter Zásmuky vychází z povědomí, že spiritualita františkánů spočívá ve snaze zachovávat jednoduchost a chudobu.

Františkáni byli pro svou prostotu a blízkost obyčejným lidem řádem velmi oblíbeným. U mládeže například prý i proto, že mohli oddávat snoubence bez souhlasu rodičů. Františkánům mimo jiné vděčíme za vznik a rozšíření zvyku stavět křížové cesty, na Vánoce jesličky a Boží hrob na Velikonoce.

Umění a schopnost z jednoduchých prostředků vytvořit bytelný základ je filozofii spolku velmi blízký, a proto spolupracuje kromě skautů s pedagogy, studenty a žáky škol různých zaměření.

Spolek je podporován Arcibiskupstvím Praha a městem Zásmuky.

Ve čtvrtek 7. června 2018 v 18:00 se těšíme na viděnou v Komunitním centru sv.Bartoloměje v Kolíně. (jt)

Vernisáž - Ecce homo 

 1. února 2018

V sobotu 17. února 2018 se opět otevřou dveře bývalého františkánského kláštera v Zásmukách pro širokou veřejnost, tvůrce, umělce, žáky a studenty, kteří se účastní tvorby na vyhlášené téma roku 2017/18 - Ecce, homo.

Zapsaný spolek klášter Zásmuky srdečně zve všechny příznivce a podporovatele na

vernisáž výstavy, která začne ve 14:00 vstupem do chodeb kláštera, kde si návštěvníci

prohlédnou výtvarné práce, 

v refektáři od 14:30 - 15:30 proběhne oficiální prezentace jednotlivých institucí a umělců, 

od 16:00 v klášterním kostele vernisáž završí mše svatá. 

Vernisáži předchází pěší pouť z blízkých Drahobudic, 

která začíná ve 12:30 u drahobudického kostela 

a směřuje do kláštera v Zásmukách, kam poutníci připutují ve 13:45.

Akci organizuje zapsaný spolek Klášter Zásmuky, z. s. s podporou města Zásmuky, farnosti

Uhlířské Janovice, Arcibiskupství pražského a iniciativy Cesta sedmi kostelů. 

Vstup volný, občerstvení zajištěno.

Advent v klášteře s podtitulem "Ejhle, člověk"

7. listopadu 2017

Advent v klášteře v Zásmukách na téma "Ejhle, člověk" se bude konat na první adventní neděli 3. prosince 2017 od 14:00 v bývalém františkánském klášteře a kostele Stigmatizace sv. Františka v Zásmukách.

Nejdříve pobesedujeme na dané téma ve vytopeném refektáři od 14:30 - 15:15, moderujícím besedy bude lékař Martin Havrda, besedující budou výtvarnice Radka Vaňková, žena pečující o svou dceru s postižením Ludmila Stoklasová, kněz z Konga P.George, poutník Zdeněk Veselý, básnířka Renata Bulvová, spolupracovník Post Bella (Paměti národa) a učitel Petr Zemánek.

Krátké povídání Petra Zemánka o zásmuckém rodáku Prokopu Vejdělkovi (103 let).

V chodbách kláštera zhlédneme výstavu výtvarných prací na téma "Ejhle, člověk", zahřejeme se kávou, čajem a svařeným vínem od firmy Káva Svět. Ve sklepení bude probíhat štafetové čtení.

V klášterním kostele Stigmatizace sv.Františka uslyšíme od 16:00 - 16:30 skladby v podání varhanice Veroniky Vejmelkové a flétnistky Gabriely Žižkové.

Na závěr uslyšíme v klášterním kostele duchovní slovo P.Kamila Vrzala inspirované dobou adventní.

Těšíme se na  vás!

NOC KOSTELŮ

17. 05. 2017

Program:

16:30 – 17:30 - Pěší pouť od drahobudického kostela Nejsvětější Trojice

17:30                Zpřístupnění kláštera a kostela

18:00 – 20:00 - Prohlídka výstavy výtvarných prací z uměleckého sympózia na téma Labyrinty

                           Projdi si vše sám - individuální prohlídka kláštera, kostela, zahrady

20:00 – 23:00 - Každou celou hodinu komentovaná prohlídka kněžských liturgických oděvů v kostele

20:00 – 22:00 - Koncertní noc v klášteře 

MISSA - Karel Kryl revival

Zazní písně veselé í vážné, známé i neznámé. Těšit se můžete na Bratry, Bratříčku zavírej vrátka či Pietu. Celý koncert bude podpořen projekcí fotografií, básněmi, dobovými texty i glosami současnými.

23:00 – 23:30 - Možnost rozsvícení svíčky za své blízké

23:30 – 24:00 -Duchovní promluva v kostele a zakončení Noci kostelů 

Jste srdečně zváni !

UMĚLECKÉ SYMPOSIUM 5. - 9. května 2017

16. 05. 2017

Po roce se zase těšíme na nejdelší umělecký počin v klášteře.

Téma letošního symposia jsou již v únoru ztvárněné Labyrinty.

Letošní program je již tradičně pro školy i veřejnost:

pro školy

úterý 6.6.2017 - divadelní dílny

čtvrtek 8.6.2017 - taneční dílny

pátek 9.6.2017 - výtvarné dílny

pro veřejnost

úterý 6.6.2017 od 14:00 přednáška Aleše Rolečka na téma labyrinty

pátek 9.6.2017 od 18:00 vernisáž v rámci Noci kostelů

Těšíme se na  vás v týdnu 5. - 9. června 2017

Porcinkule 2017 - klášter Zásmuky

20. 03. 2017

V neděli 6. Srpna proběhne v klášteře v Zásmukách tradiční pouť spjatá s františkánským řádem zvaná Porcinkule.

Mše svatá začne tradičně v 9:30 v kostele v areálu kláštera.

Ve 12 hodin pak naváže tradiční oběd pro poutníky s posezením.

Historie porcinkule.  

Těšíme se na  vás!

Zveme na akci s názvem "Klášterní Labyrinty"

21. 1. 2017

Dne 11. února 2017, se v klášteře v Zásmukách uskuteční již tradiční první vstup letošního roku.

Tématem, které výtvarně, hudebně, tanečně i jinak ztvární všechny přizvané subjekty jsou "labyrinty".

V labyrintu klášterních chodeb se pokusíme navázat tvůrčí rozhovor s těmi, kdo nás předcházeli.

Od 14 hodin si prohlédneme výtvarné práce žáků ZŠ a MŠ Zásmuky, ZUŠ Kolín, ZUŠ Sedlčany, studentů gymnázia Sedlčany a Frýdku-Místku, vysoké školy pedagogické z Českých Budějovic a dalších jednotlivých umělců na téma LABYRINTY.

Od 14:30 uslyšíme hudební labyrinty v podání houslistky Evy Mayerové v klášterním refektáři, které budou prostoupeny slovy pozvaných hostů.

V klášterním sklepení se bude štafetově předčítat Labyrint světa a ráj srdce od J.A.Komenského, v klášterním kostele zazní obnovené varhany a do chuťových labyrintů nás zavede teplé občerstvení klášterního kuchaře.

Provázet klášterem budou žáci ZŠ Zásmuky a jejich pedagogové.

Od 16:00 bude slavena mše svatá v klášterním kostele Stigmatizace sv. Františka.

Vstupné dobrovolné, akce je určena pro širokou veřejnost.

Těšíme se na vás!

Toulavá kamera o městě Zásmuky

16. 11. 2016

V neděli 13. 11. odvysílala Česká televize další díl oblíbeného seriálu o českých pamětihodnostech ... tentokrát i o Zásmukách

Zde je odkaz.  

Příjemný pohled i poslech.

Cesty 7 kostelů má nové webové stránky

7. 11. 2016

Zveme na akci s názvem "Adventní klášter"

1. 11. 2016

Dne 27. listopadu 2016, na první adventní neděli, se v klášteře v Zásmukách uskuteční akce s názvem Advent v klášteře. Ve 14 hod se otevřou dveře kláštera a ten, kdo vstoupí, může v bývalém františkánském klášteře prožít duchovní předvánoční atmosféru. Ucítí vůni františkánského pečiva, projde se vychladlými klášterními chodbami, ohřeje se u kamen v teple vytopeném refektáři, klášterní jídelně. V klášterních chodbách se zaposlouchá do dobové hudby, v 15 hodin si vyslechne besedu s názvem Vánoční labyrinty a od 16 hod se v klášterním kostele naladí na dobu adventní pohybovým mezigeneračním představením na téma roráty.

Akce je naplánována 27. listopadu od 14 – 17 hodin, přijďte si zkusit prožít několik hodin v adventním klášteře v Zásmukách a zakusit, jak žili františkáni v období adventu. 

Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na vás!

Brigáda 16. 10. 2016 - Podzim 2016

19. 09. 2016

Po velmi povedeném létě, (klášter byl zaplněn krom jednoho týdne celé léto !) se zase utlumuje činnost v areálu.

Proto jsme se rozhodli k závěru roku vyhlásit zase dvě brigády.

I. akce se tentokrát bude nazývat "... dům i zahrada ...".

Proběhne v klášteře o víkendu 14. - 16. 10. 2016

... viděl bych to tak, že se potkáme 14. 10. v podvečer (cca 20:00) v klášteře, posedíme na zahradě u ohně (kdo si co přiveze to si taky upeče) a v sobotu ráno kolem 9 budeme pokračovat se zapojováním zásuvek a osvětlení a dalšími pracemi tak říkajíc - pokoj po pokoji a zároveň pro ty, kterým elektřina nic neříká nebo je neláká budeme sekat, okopávat, plít a další práce na zahradě.

Celá akce skončí v neděli 16. 10. kolem 17. hodiny.

Pro zájemce na mši půjdeme buď v sobotu v 18:00 do Sudějova, nebo v neděli dopoledne v 9:30 v Zásmukách.

Prosím všechny i ty co nepojedou o vyplnění tohoto doodle.

Do poznámky pod hlasování potom prosím připište:

mám auto? potřebuji svést z Prahy nebo přijedu autobusem?

Díky všem kdo napíší i odpovědi záporné - ať víme, že se informace k vám opravdu dostávají :-)

Jídlo na sobotu a neděli zajistíme dle našeho počtu.... :-)

Pro další brigádu, která bude především zahradnická si předběžně rezervujeme termín 28. - 30. 10. 2016, ale to ještě upřesním.

V závěru bych chtěl ještě i touto cestou poděkovat Jáje a páteru Kamilovi za vernisáž, symposium i výstavu a vše kolem letošní, cesty 7 kostelů v Zásmukách.

Díla studentů, dětí (žáků) i výstava Stopy totality i návštěva knihovny V. Havla se v klášteře dle mého mínění těšila zájmu a vše do sebe pěkně zapadlo.

S díky

Klášter Zásmuky

(Marek Vachule)

PS: pokochejte se fotkami z letošních akcí v klášteře zde.

Umělecké sympozium - celý týden od 6. do 12. 6. 2016

01. 06. 2016

Od pondělí do soboty 6. - 12. 6. 2016 bude klášter již tradičně patřit umělcům.

Letos obohacené doprovodným programem pro žáky 1.  a 2. stupně.

Přijďte se podívat jak vzniká umění v prostoru k tomu přímo vybízejícím.

A v pátek nasajte trochu atmosféry při tradiční akci NOC KOSTELŮ.

Těšíme se.

Byl založen a zapsán spolek - Klášter Zásmuky, z.s.

14. 04. 2016

Dnešního dne byl zapsán do obchodního rejstříku spolek s tímto názvem:

Klášter Zásmuky, z. s.

se sídlem

Havlíčkova 26

281 44 Zásmuky

IČ: 04915160

Finanční dary na rozvoj kláštera je možné zasílat na účet spolku: 

CZK: 2500989045/2010    resp.  EUR: 2100989046/2010

výtah ze stanov - účel a činnost spolku: 

(čl. 2)

Účel a činnost spolku

 

1)     Účel

 

a)      Cílem spolku je obnova a rozvoj bývalého františkánského kláštera v Zásmukách v kontextu s jeho (blízkým i vzdálenějším) okolím současným i historickým, za účelem tvorby zázemí pro konání kulturních, vzdělávacích i společenských aktivit.

b)     Cílem spolku je připomínat dávnou i moderní historii kláštera, a upozornit tak na jednu z nejvýznamnějších dochovaných dominant raného baroka na Kolínsku.

c)     Cílem je prožívat a reflektovat přítomnost kláštera v kontextu doby i širšího okolí.

d)     Cílem je podpora dětských a mládežnických organizací, zejména skautského hnutí.

e)     Cílem je vytvářet prostředí pro duchovní aktivity farníků, farních společenství a věřících.

f)      Cílem je předat klášter budoucím generacím v dobrém stavu.

 

2)     Činnost

 

Výše uvedeného účelu spolek dosahuje svou hlavní činností a to komplexem nedělitelných a vzájemně provázaných aktivit, zahrnujících zejména:

  

I.      pořádání kulturních a duchovních akcí v prostorách kláštera i v blízkém okolí,

II.     podporou a pořádáním výstav, přednášek, představení a seminářů,

III.    pořádáním vzdělávacích akcí zejména pro studenty, pedagogy, umělce, děti a seniory,

IV.    podporou konání kurzů, pobytů a táborů v Zásmukách a okolí,

V.     podporou a tvorbou kvalitního zázemí pro pořádání duchovních aktivit, a to zejména pro farníky, farní společenství, věřící i hledající,

VI.    spoluprací s tuzemskými i zahraničními organizacemi podobného zaměření a s tuzemskými i zahraničními sbory a církvemi, pokud jsou jejich cíle totožné s činností nebo cíli spolku.

Děkujeme, že nás i nadále podporujete ...

Za radu spolku Marek Vachule, předseda 

Cesta 7 kostelů - putování a vernisáž výstavy v klášteře - proběhla

14. 02. 2016

Do bývalého františkánského kláštera v Zásmukách se 13. února 2016 opět vrátili poutníci, umělci, pedagogové, žáci, studenti a skauti, aby připomněli svou tvorbou na téma UVNITŘ A VNĚ zajímavou historii místa, aktuální výzvy současného světa nebo svůj pohled na dnešní život v městě Zásmuky. 

Lidé mohli zhlédnout výtvarné práce na dané téma, putovní výstavu Stopy totality, vyslechnout si přednášející z Charity ČR a seznámit se s mezinárodním projektem proti totalitě Mene Tekel, prohlédnout si pokračující stavební obnovu kláštera, zaposlouchat se do hudebních vstupů a občerstvit se ve vytopeném refektáři kláštera.

Expozice kláštera bude zpřístupněna po celý měsíc vždy ve středu odpoledne od 14:00 do 16:00 a v sobotu dopoledne od 9:00 do 11:00. 

Výstava bude zakončena 19. března 2016.

Fotografie v sekci Galerie a také na stránkách farnosti Uhlířské Janovice.

Cesta 7 kostelů - putování a vernisáž výstavy v klášteře

16. 01. 2016

... po dlouhé odmlce a velkém vypětí všech kdo se podílí na každoročních podzimních rekostrukčních pracích, zahájíme v klášteře již tradičním únorovým putováním cesty 7 kostelů.

nechte se nalákat:

13. února 2016

od 14:00 v klášteře v Zásmukách

Do bývalého františkánského kláštera v Zásmukách se 13. února 2016 opět vrátí poutníci, umělci, pedagogové, žáci, studenti a skauti, aby připomněli svou tvorbou na téma UVNITŘ A VNĚ zajímavou historii místa, aktuální výzvy současného světa nebo svůj pohled na dnešní život v městě Zásmuky. Lidé tento den od 14:00 mohou zhlédnout výtvarné práce, putovní výstavu Stopy totality, vyslechnout si přednášející z Charity ČR a seznámit se s mezinárodním projektem proti totalitě Mene Tekel, prohlédnout pokračující stavební obnovu kláštera, zaposlouchat se do hudebních vstupů a občerstvit se ve vytopeném refektáři kláštera. V průběhu vernisáže bude jako vždy zobrazen na fotografiích postup dobrovolnických prací, které v klášteře formou komunitní obnovy v uplynulém roce proběhly.

Vernisáži bude předcházet čtyř kilometrová pěší pouť od kostela z Drahobudic, odkud poutníci vyjdou ve 12:00. Po příchodu do kláštera proběhne vernisáž, a po ní bude v klášterním kostele Stigmatizace sv. Františka od 16:30 slavena mše svatá. 

Klášter v tento den bude široké veřejnosti otevřen od 14 – 18 hod. 

V následujících dnech bude výstava zpřístupněna po celý měsíc vždy v sobotu dopoledne od 9:00 – 11:00 a ve středu odpoledne od 14:00-16:00. Výstava bude zakončena 19. března 2016.

Výstavu pořádá Klášter Zásmuky, Cesta sedmi kostelů a farnost Uhlířské Janovice. 

Více také na www.farnostjanovice.cz.

Program:

12:00 - 13:30 - pěší pouť z Drahobudic do Zásmuk 

14:00 - zahájení vernisáže v prostoru kláštera v Zásmukách 

    - představení vystavovatelů

    - povídání na téma uprchlíci od pana Pavla Šimka z Charity České republiky

    - ....

16:30 - mše svatá

18:00 - ukončení akce

TVÁŘe Václava Havla

14. 10. 2015

Kdo má zájem nechť dorazí 11. 11. 2015 od 17:30 do knihovny Václava Havla na vzpomínkový pořad na tohoto nezapomenutelného člověka v podání žáků ZUŠ Sedlčany ...

poté bude následovat poslední z cyklu přednášek Marka Orko Váchy

Nechte se rozptýlit.

Srdečně zve nejen ...

Jája Trojanová

Zahradnická brigáda - Podzim 2015

21. 9. 2015

... a v klášteře již je zase poněkud klid a jablka postupně dozrávají a slivoně už opadaly ...

A my se chystáme v sobotu 3. 10. 2015 zase o malinko posunout vizi krásné zahrady z jara a užitečné přes léto a na podzim.

Přijeďte si zkusit zasadit nebo prořezat strom, přesadit rybíz nebo třeba jen vyplít záhon.

Až pak přijedete na jaře nebo v létě uvidíte plody své práce a nebo někteří jiní budou jíst s plodů vaší práci za 10 let ... no prostě kdo má čas ať si vezme pracovní oblečení a dobrou náladu a zkusí dorazit.

Vyprošujeme pěkné počasí a vybíráme sazenice stromků, bylin a okrasných květin.

Máte nějaké přání.

Vaši nejen zahradníci ...

Madla a Marek 

Ohlédnutí a pozvánka

15. 9. 2015

Dnes na svátek Panny Marie Bolestné dovolujeme si vám dát nahlédnout další z plodů červnového tvoření v zásmuckém klášteře. V červnu po celý týden zněly v klášteře verše Jana Zahradníčka, chodby se proměnovaly každou hodinou a přicházející návštěvníci nešetřili díky. 

My také děkujeme všem zúčastněným a myslím, že pro klášter je důležité a vystihující, že je to prostor SDÍLENÝ.

Rádi připomínáme, že další vstup tvůrčí skupiny pedagogů, studentů, umělců a skautů je plánován na sobotu 13. února 2016

za uměleckou sekci

Jája Trojanová a spol.

Prázdniny se přehouply do druhé poloviny ...

12. 8. 2015

... a v klášteře již proběhlo několik větších či menších akcí.

Klášter mimo jiné uvítal maminky s dětmi z farnosti z Pražských Stodůlek, farní tábor dětí z Janovické farnosti, několik rodinných akcí a další skupinky menší či větší se ještě chystají.

Vyprošujeme pěkné počasí a vzájemnost pro nadcházející akce a již chystáme podzimní rekonstrukční práce.

Za přípravný sbor 

Madla a Marek 

Dopis nevinnému je dopsaný ...

22. 6. 2015

Proběhlo symposium na téma "dopis nevinnému a klášter již vítá další akce a skupiny. Přesto je jistě možné i během nich dále spatřit a procítit mnohé s toho co zde pro nás umělci vytvořili a zanechali. 

O celé akci podrobněji například v Kolínském deníku, na webových stránkách základní školy v Zásmukách a další odkazy jistě přibudou...

Dopis nevinnému - umělecké symposium

10. 6. 2015

Přijďte v týdnu od 15.  do 21.6. 2015 do kláštera zažít jedinečnou atmosféru tvorby děl přímo v klášterních zdech a na klášterní zahradě.

Celý prostor ožije díky žákům a pedagogům tří velmi různorodých škol - základní školy v Zásmukách, umělecké školy v Sedlčanech a českobudějovické univerzity.

Společným tématem malby, kresby, fotografií, různých instalací, básní i divadla bude téma "dopis nevinnému".

Na shledanou se těší 

Výtvarnice, výtvarníci i ostatní umělci. 

Akce Hu!

16. - 17. 5. 2015

V těchto dnech proběhla v klášteře akce která nemá obdoby !!!

Tým vedoucích 7. skautského střediska Blaník zde uspořádal velmi netradičn akci pro všechny skauty a skautky tohoto skautského střediska.

Mnoho bývalých i nynějších členů tohoto střediska v minulosti jezdilo a do dnes jezdí do kláštera pomáhat.

O to jsme spokojenější, že mohli jednou přijet více za zábavou než za prací.

Foto galerie zde:

Franta z Protěže, Pif z Havranů,Smilebox!! (od Proužka)

Se stiskem levice!

Marek

O víkendu 18. - 19. dubna 2015 proběhne další brigáda.

Budem se věnovat především přípravě na nadcházející akce ... 

tedy:

Kdo má zájem prosím hlaste se zde.

S díky Marek a spol.

21. 2. 2015 se koná letošní první kulturní akce - Výstava

Všichni jste srdečně zváni ...

PROGRAM vernisáže 21. 2. 2015, zásmucký klášter:

14:00 vstup do kláštera, uvítání (P. Kamil Vrzal, J. Trojanová)

14:05 úvodní slova jednotlivých vystavujících na téma Dopis nevinnému(H. Kovářová, L. Feldsteinová, L. Vilhelmová)

14:20 vstup do horního patra kláštera - slova k výstavě Diktatura versus naděje z ÚSTR (Ústav pro studium totalitních režimů)

14:50 vstup do refektáře - slova o skautech a vykonaných pracích v klášteře za uplynulý rok( J. Vachulová), občerstvení (M. Havrdová)

15:10 vstup do kostela - slova o františkánské minulosti (P.Vianney) 

15:30 mše sv. v kostele

15:30 prostory kláštera otevřeny pro příchozí

16:30 závěrečné slovo (P. Kamil Vrzal)

Odkaz na Moravském křesťanském webu Poutník Jan:

http://www.poutnik-jan.cz/zpravy-z-pouti--c/pout-do-zasmuk-21-2-2015/