Home@SUT

รศ. ดร. กิตติศักดิ์  เกิดประสพ  Kittisak Kerdprasop     e-mail:  KittisakThailand@gmail.com 
ประวัติการทำงาน RESUME
ตารางสอน
                                                                        ----------------------------------------อ. กิตติศักดิ์  เกิดประสพ 
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4349 วิชาที่สอน
 ประกาศ สาขา (มีประกาศที่ สาขาอีกแห่งหนึ่ง)
เอกสารการสอนปี 2557
เอกสารการสอนปี 2556 -----------------ประกาศการย้ายเข้าสาขา  รับเฉพาะB56------------
ปีการศึกษา 2557 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะรับพิจารณา นศ.ขอย้ายเข้าสาขาใน เทอม 2-3(12กย.2557-26พค.2558)
พิจารณาเฉพาะ นศ.รหัส B56(นศ.ปี2) เท่านั้น

(นศ.รหัสอื่นเช่น B55 ..B54_  B53_  B52_   B51_ _ และ นศ. หลักสูตรเก่า_ _ ไม่รับย้ายเข้า)
นศ.
ที่จะย้ายเข้าสาขาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. GPAX >= 2.20
2. 523101 Com Pro1 เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป
3. 
523201 Com Pro2 เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป  
4.
 103101 Cal 1 เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป
5. ในสาขาวิชาฯ  ต้องมีที่นั่งว่าง

  -----------------ประกาศการรีรหัสเข้าสาขา-------------------
ปีการศึกษา 2556-2565
 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะไม่รับ นศ.รีรหัสเข้าสาขาโดยตรง
(นศ.ต้องเข้า วิศวกลางก่อน แล้วเลือกสาขาเหมือน นศ.ปี1 ทั่วไป)
                              
  -----------------ประกาศการสอบเข้าเรียน ป.โท และ ป.เอก-----------
1.ป.โท รับเข้าเรียน ภาค1
/2558  และ  3/2558 ศบก.  CPE
2.ป.เอก รับเข้าเรียน ภาค 1/2558และ  3/2558 ศบก.  CPE

(เนื้อหาการสอบเข้าเรียน ป.โท และ ป.เอก : click)

กำหนดการ รับเข้าเรียน ป.โท/ป.เอก ภาค 3/2557 เริ่มเรียน 16 มีนาคม 2558 
-วันที่ 17 พ.ย. 2557 - 16 ม.ค. 2558 รับสมัครทางไปรษณีย์ และทางอินเทอร์เน็ต
-วันที่ 17 พ.ย. 2557 - 23 ม.ค. 2558 รับสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2
-วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ที่ http://www.sut.ac.th/ces
-วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 ดําเนินการคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามประกาศฯ
 เริ่มเรียน 16 มีนาคม 2558 


https://sites.google.com/site/kittisakthailand57/home/grad

หลักสูตรป.โท-เอก