รศ. ดร. กิตติศักดิ์  เกิดประสพ  Kittisak Kerdprasop    

ที่อยู่ติดต่อ          
รศ.ดร. กิตติศักดิ์  เกิดประสพ 
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4349 (ที่ทำงาน)
    มือถือ  08-04879802(ส่วนใหญ่ปิดเครื่อง)
edit this page 

วิชาที่สอน
 ประกาศ สาขา (มีประกาศที่ สาขาอีกแห่งหนึ่ง)


(ปัจจุบัน)3
/2560
   1. Expert System
    2. 523495 : COMPUTER ENGINEERING PROJECT I

------------(เก่า)------------
2/2560
  1.  204340 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE(ป.ตรี)
  2. 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS(ป.ตรี)
  3. 523416 COMPUTER AND DATA ANALYSIS(ป.ตรี)
  4. 575934 RESEARCH-ORIENTED MACHINE LEARNING(ป.เอก)
1/2560
 1.FormalMethods1-60(ป.ตรี)
    2.Introduction to research methods(ป.ตรี)
    3.AdvancedTopics1-60(ป.เอก)

3/2559
    1.expertsystem3-59
2/2559
  1. 523416 Data Analysis
  2. 204340/523411 AI

เอกสารการสอน 1-2559

สอน ป.โท-เอก
เอกสารการสอนปี 2557
เอกสารการสอนปี 2556
-----------------ประกาศการรีรหัสเข้าสาขาโดยตรง  ------------ 
ไม่รับพิจารณา นศ.รีรหัสเข้าสาขาโดยตรง
(นศ.รีรหัสเข้าวิศวกลางก่อน แล้วตอนขึ้นปี2 จึงเลือกสาขาเหมือน นศ.ปี1 ทั่วไป)
-----------------ประกาศการย้ายเข้าสาขา  ------------
ปีการศึกษา 2559-2565 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะรับพิจารณา นศ.ขอย้ายเข้าสาขาใน เทอม 2-3
พิจารณาเฉพาะ นศ. ปี2 เท่านั้น


นศ.
ที่จะย้ายเข้าสาขาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. GPAX >= 2.20
2. 523101 Com Pro1 เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป
3. 
523201 Com Pro2 เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป  
4.
 103101 Cal 1 เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป
5. ในสาขาวิชาฯ  ต้องมีที่นั่งว่าง

คำถามที่พบบ่อย
-....ขอสอบถามข้อมูลการย้ายเข้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับ ...
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะรับพิจารณา นศ.ขอย้ายเข้าสาขาใน เทอม 2-3
พิจารณาเฉพาะ นศ. ปี2 เท่านั้น

นศ.ที่จะย้ายเข้าสาขาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. GPAX >= 2.20
2. 523101 Com Pro1 เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป
3. 523201 Com Pro2 เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป  
4. 103101 Cal 1 เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป
5. ในสาขาวิชาฯ  ต้องมีที่นั่งว่าง
-.......ผมสามารถลงเรียนวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เลยได้ไหมครับในเทอม 1... 
ไม่ได้ครับ
---------  ระวังเกรด ต่ำกว่า 2.00 ----
การกู้เงินรัฐบาล

 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2554    สำหรับ นศ.รหัส  B54 ,B55, B56 ,B57, B58, B59
หลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2560   สำหรับ นศ.รหัส  B60 , B61 , B62, B63
 

  -----------------ประกาศการรีรหัสเข้าสาขา ป.ตรี-------------------
ปีการศึกษา 2558-2565
 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะไม่รับ นศ.รีรหัสเข้าสาขาโดยตรง
(นศ.ต้องเข้า วิศวกลางก่อน แล้วเลือกสาขาเหมือน นศ.ปี1 ทั่วไป)
                             
  -----------------ประกาศการสอบเข้าเรียน ป.โท และ ป.เอก-----------
1.ป.โท รับเข้าเรียน ภาค1
/2560  , 1/2561  , 1/2562  ศบก.  CPE
2.ป.เอก รับเข้าเรียน ภาค 1/2560 , 1/2561  , 1/2562  ศบก.  CPE
(เนื้อหาการสอบเข้าเรียน ป.โท และ ป.เอก : click)
หลักสูตรป.โท-เอก
3.
คู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ปช.สววศ. e-meeting SUT

(Last update: Sep 9, 2015)