Over Windroos

De geschiedenis van dagcentrum Windroos vzw, Vlamingdam 34b, Brugge

o Volwassenen met een beperking hebben minder kansen dan hun leeftijds-genoten. Zij hebben er echter niet om gevraagd en kunnen tot prachtige mensen openbloeien.

Gemakkelijk hebben zij het niet en daarom moeten zij zeer goed omringd worden.

Dat er nood is aan dergelijke initiatieven bewijst de nog steeds uitgebreide wachtlijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

o Op 22 september 1995 nam een ploeg enthousiaste mensen het heft in handen en richtten zij Windroos vzw op.

De visie was en is nog steeds zeer duidelijk: een waaier van voorzieningen en activiteiten uitbouwen voor volwassenen met een mentale meervoudige beperking in de regio Brugge.

o Via erfpacht vonden we onderdak voor het project in een voormalig noviciaat van de Zusters Dominicanessen. Op 12 mei 1997 openden de deuren van het dagcentrum aan de Vlamingdam 34b te Brugge.

Dankzij de ingebruikname van een aanpalend gebouw in 2000 werd de dringende nood aan extra capaciteit verholpen.

Voorzieningen & activiteiten.

o Een samenwerkingsakkoord met het provinciaal dienst-verleningscentrum "UNIE-K - afdeling Ons Erf" laat ons toe om meer gespecialiseerde opvang te verzekeren.

o Windroos biedt momenteel dagopvang aan een 12-tal volwassenen.

o Een deskundig team zorgt voor de medische, psychologische, ortho-agogische en sociale omkadering.

o Activiteiten die aangeboden worden, zijn gebaseerd op een aantal pijlers:

- Het ambachtelijk-creatieve, dat bijdraagt tot het realiseren van verkoopartikelen.

- Het huishoudelijke, om de “zelf”-redzaamheid maximaal in stand te houden.

- Bewegingsactiviteiten en sport (bv. atletiek, zwemmen).

- Vorming & culturele activiteiten, om de "sociale” redzaamheid te bevorderen.

- Het semi-industriële (mailing, papierversnippering). Externe opdrachten (bv. tafels dekken in scholen).