Over Windroos

De geschiedenis van dagcentrum Windroos vzw, Vlamingdam 34b, Brugge

o Volwassenen met een beperking hebben minder kansen dan hun leeftijds-genoten. Zij hebben er evenwel niet om gevraagd en kunnen tot prachtige mensen openbloeien.

Gemakkelijk hebben zij het niet en daarom moeten zij zeer goed omringd worden.

Dat er nood is aan dergelijke initiatieven bewijst de nog steeds uitgebreide wachtlijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

o Op 22 september 1995 nam een ploeg enthousiaste mensen het heft in handen en werd Windroos vzw opgericht.

De visie was en is nog steeds zeer duidelijk:

een waaier van voorzieningen en activiteiten uitbouwen voor volwassenen met een mentale meervoudige beperking in de regio Brugge.

o Via erfpacht vonden we onderdak voor het project in een voormalig noviciaat. Op 12 mei 1997 werden voor het eerst de deuren van het dagcentrum aan de Vlamingdam 34b te Brugge geopend.

Dankzij de ingebruikname van een aanpalend gebouw in 2000 kon de dringende nood aan extra capaciteit worden verholpen.

Voorzieningen & activiteiten.

o Een samenwerkingsakkoord met het provinciaal dienst-verleningscentrum "Uniek - afdeling Ons Erf" laat ons toe om meer gespecialiseerde opvang te verzekeren.

o Windroos biedt momenteel dagopvang aan een 15-tal volwassenen.

o Een deskundig team zorgt voor de medische, psychologische, ortho-agogische en sociale omkadering.

o Activiteiten die aangeboden worden, zijn gebaseerd op een aantal pijlers:

- Het ambachtelijk-creatieve, dat bijdraagt tot het realiseren van verkoopartikelen.

- Het huishoudelijke, teneinde de “zelf”-redzaamheid maximaal in stand te houden.

- Bewegingsactiviteiten en sport (bv. netbal, zwemmen).

- Vorming & culturele activiteiten, teneinde de "sociale” redzaamheid te bevorderen.

- Het semi-industriële (mailing, papierversnippering, catering). Externe opdrachten (bv. tafels dekken in scholen).