Privacy

Bescherming van jouw privacy.

Vrienden van Windroos is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 (Privacywet). Meer informatie hierover vind je op www.privacycommision.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Vrienden van Windroos enkel verwerkt voor het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven.

Daarvoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen: naam, adres, e-mailadres.

Verstrekking aan derden.

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden.

Bewaartermijn.

Vrienden van Windroos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar na laatste gebruik.

Jouw persoonsgegevens.

Je hebt altijd het recht om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens. Je kan ook vragen om onjuiste gegevens te verbeteren of je gegevens uit de bestanden te verwijderen. Dat kan eenvoudig per mail naar Vrienden van Windroos of per post naar Vrienden van Windroos, p.a. Vlamingdam 34 b, 8000 Brugge.