Kontakt zum Veranstalter

Takeshi Yamakoshi

Mobil: +49 151 11660010

E-Mail: info@kendo-keikokai.de