Præsentation

Jeg er uddannet cand. psych. fra Aarhus Universitet i 1992 og blev siden ansat i en uddannelsesstilling på Psykiatrisk Hospital i Århus. Fra 1995 var jeg ansat på Psykiatrisk afdeling, Kolding Sygehus, hvor jeg i de første 6 år arbejdede som krisepsykolog og sundhedspsykolog med borgere i akut krise og somatiske patienter. Fra 2000 skiftede jeg funktionsområde og arbejdede i de følgende 6 år indenfor psykiatrien. I 2007 blev jeg selvstændig og etablerede egen praksis.  

Oprindeligt er jeg uddannet inden for den psykodynamiske tradition, men har siden årtusindskiftet i høj grad arbejdet med kognitiv terapi. I 2003 blev jeg specialist og supervisor i klinisk psykologi / psykotraumatologi. I 2016 blev jeg uddannet i traumebehandlingsmetoden EMDR, og i 2017 blev jeg uddannet som sexolog.

Jeg har et bredt erfaringsgrundlag mht. unge og voksne med en række forskellige livsproblemer og psykiske lidelser. Især har jeg gennem årene arbejdet meget med angst, depression, stress og selvudvikling.

Fra psykiatrien har jeg erfaring med vurdering/diagnostisk afklaring, psykofarmakologiske behandlingsmetoder, gruppeterapi og supervision, hvor jeg fortsat jævnligt har supervisionsforløb med yngre psykologer og psykiatriske institutioner.

Jeg har særlig erfaring med problemstillinger, som opleves indenfor sundhedssektoren, uniformerede grupper, folkekirken/trossamfund, flyvning/luftfart og højtbegavede unge/voksne (GC).

Tidligere og sideløbende med andre former for psykoterapeutisk arbejde har jeg beskæftiget mig med mange facetter inden for krisepsykologien; været leder af en sorggruppe for pårørende til afdøde og konsulent ved Hjerteforeningen. I en årrække har jeg arbejdet med personale fra Forsvaret og Politiet, som har været udsat for voldsomme hændelser eller stress/belastninger i dagligdagen. I denne sammenhæng var jeg med til at koordinerede den psykologiske støtte til Politiet i forlængelse af fyrværkerikatastrofen i Seest.  

I et samarbejde med professor, psykolog Ask Elklit, Aarhus Universitet, har jeg efterfølgende været involveret i forskningsprojekter vedr. katastrofens psykologiske konsekvenser for Seest-beboerne og indsatspersonellet. Endvidere har jeg været engageret i forskellige former for psykologisk katastrofe- og terrorberedskabs-planlægning og udviklingsarbejde. I 2005 udgav jeg således debat- og fagbogen ”Terrorangrebets psykologi” på forlaget Frydenlund. Disse temaer er nærmere beskrevet på www.beredskabspsykologen.dk.

I de senere år har jeg arbejdet en del med parforhold og kærlighedsrelationer i forskellige udformninger, og de udfordringer, som her kan opstå.  I 2017 afsluttede jeg uddannelsen som certificeret sexolog og blev også  uddannet PREP-leder. Jeg holder foredrag om emnet samt tilbyder jævnligt PREP-kurser. I 2021 afsluttede jeg en uddannelse i relationsbaseret parterapi.

Oprindeligt stammer jeg fra Als og har gået på Sønderborg Statsskole. I de tre følgende år var jeg ved Beredskabsstyrelsen, hvor jeg blev uddannet som officer af reserven og siden fungerede som beredskabsofficer og fortsat er tilknyttet med rådighedspligt. Privat bor jeg i Kolding og er gift med Birgitte, som jeg har to drenge (fra 1998 og 2001) med, som tidligere har gået på Sct. Michaels Skole og Munkensdam Gymnasium, og nu er studerende i Aarhus. Jeg er tidligere svæveflyver og har ellers bl.a. interesser indenfor foto, historie, slægtsforskning og dans.

 Se mit CV