Projektai

Asociacija vykdo įvairias programas, skirtas katalikiškųjų ugdymo įstaigų pedagogams ir mokiniams. Vienas iš Asociacijos prioritetų – padėti katalikiškųjų mokyklų pedagogams tiek profesiškai pasirengti, tiek dvasiškai ugdytis ir ugdyti kitus. Tarp būdų, kuriuos Asociacija naudoja ugdyti savo narius, toliau plačiau pristatomi „Sustiprink“ kursai, Katalikiškųjų mokyklų plėtros programa, A.P.P.L.E. kursai ir t.t.

Moksleivių sielovados srityje NKMA siūlo bei vykdo dvi programas: KAIROS – vienuoliktokams ir TEK – dvyliktokams.