Nariai

KATALIKIŠKOS UGDYMO ĮSTAIGOS 2016–2017 M. M..docx

Nevalstybinės katalikiškos ugdymo įstaigos

1. Šiaulių jėzuitų mokykla - www.siauliujezuitai.lt

2. Šv. Juozapo mokykla - www.juozapomokykla.lt

3. Kauno jėzuitų gimnazija - www.kjg.lt

4. Kauno Jono Pauliaus II gimnazija - www.jp2gimnazija.kaunas.lm.lt

5. Marijampolės marijonų gimnazija - www.mmgimnazija.lt

6. Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazija - www.cecilijosgimnazija.lt

7. Pranciškonų gimnazija - www.kpg.lt

8. Šv. Mato gimnazija - www.mato.kaunas.lm.lt

9. Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija - www.vvkg.lt

10. Vilniaus jėzuitų gimnazija - www.vjg.lt

11. Šv. Ignaco Lojolos kolegija - www.ilk.lt

Pradinės ir ikimokyklinės katalikiškos krypties švietimo įstaigos

1. Kauno mokykla - darželis „Šviesa“ - www.sviesa.kaunas.lm.lt

2. Utenos mokykla – vaikų darželis „Varpelis“ - www.varpelis.utena.lm.lt

3. Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis - www.kaunozaliakalniold.lt

4. Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis – darželis - www.kun.ramanauskodarzelis.lt

5. Panevėžio lopšelis – darželis „Gintarėlis“ - www.gintarelis.info

Katalikiškos krypties progimnazijos

1. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija - www.masiotas.lt

2. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija www.alipniunomokykla.lt

3. Šiaulių „Sandoros“ progimnazija - www.sandora.eu

Katalikiškos krypties pagrindinės mokyklos

1. Kauno Juozo Urbšio pagrindinė mokykla - www.urbsys.kaunas.lm.lt

2. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla - www.kurciujumokykla.lt

Katalikiškos krypties gimnazijos

1. Alytaus Šv. Benedikto gimnazija - www.benediktas.org

2. Kauno „Vyturio“ gimnazija - www.vyturys.kaunas.lm.lt

3. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija - www.paltarokogimnazija.lt

4. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija - www.adamkausgimnazija.lt

5. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija - www.borisevicius.lt

6. Utenos „Saulės“ gimnazija - www.saule.utena.lm.lt

Katalikiškos krypties profesinės mokyklos

1. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras - www.kaupa.lt

2. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla - www.margarita.lt

Katalikiškos krypties neformaliojo ugdymo mokyklos

1. Kauno sakralinės muzikos mokykla - www.ksmm.kaunas.lm.lt