Nariai

KATALIKIŠKOS UGDYMO ĮSTAIGOS 2016–2017 M. M..docx


Nevalstybinės katalikiškos ugdymo įstaigos

1.        Šiaulių jėzuitų mokykla - www.siauliujezuitai.lt

2.        Šv. Juozapo mokykla - www.juozapomokykla.lt

3.        Kauno jėzuitų gimnazija - www.kjg.lt

4.        Kauno Jono Pauliaus II gimnazija - www.jp2gimnazija.kaunas.lm.lt

5.        Marijampolės marijonų gimnazija - www.mmgimnazija.lt

6.      Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazija - www.cecilijosgimnazija.lt  

7.        Pranciškonų gimnazija - www.kpg.lt

8.       Šv. Mato gimnazija - www.mato.kaunas.lm.lt

9.         Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija - www.vvkg.lt

10.      Vilniaus jėzuitų gimnazija - www.vjg.lt

        11.  Šv. Ignaco Lojolos kolegija - www.ilk.lt


Pradinės ir ikimokyklinės katalikiškos krypties švietimo įstaigos

1.        Kauno mokykla - darželis „Šviesa“ - www.sviesa.kaunas.lm.lt

2.        Utenos mokykla – vaikų darželis „Varpelis“ - www.varpelis.utena.lm.lt

3.        Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis - www.kaunozaliakalniold.lt

4.        Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis – darželis - www.kun.ramanauskodarzelis.lt

5.        Panevėžio lopšelis – darželis „Gintarėlis“ - www.gintarelis.info

 

Katalikiškos krypties progimnazijos

1.        Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija - www.masiotas.lt

2.        Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija www.alipniunomokykla.lt

3.        Šiaulių „Sandoros“ progimnazija - www.sandora.eu

  

Katalikiškos krypties pagrindinės mokyklos

1.       Kauno Juozo Urbšio pagrindinė mokykla - www.urbsys.kaunas.lm.lt

2.    Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla - www.kurciujumokykla.lt

 

Katalikiškos krypties gimnazijos

1.        Alytaus Šv. Benedikto gimnazija - www.benediktas.org

2.        Kauno „Vyturio“ gimnazija - www.vyturys.kaunas.lm.lt

3.        Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija - www.paltarokogimnazija.lt

4.     Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija - www.adamkausgimnazija.lt

5.        Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija - www.borisevicius.lt

6.         Utenos „Saulės“ gimnazija - www.saule.utena.lm.lt


Katalikiškos krypties profesinės mokyklos

1.          Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras - www.kaupa.lt

2.          Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla - www.margarita.lt

 

Katalikiškos krypties neformaliojo ugdymo mokyklos

1.         Kauno sakralinės muzikos mokykla - www.ksmm.kaunas.lm.lt

Ċ
katalikisku mokyklu asociacija,
2017-05-04 06:23
Comments