Naujienos

VISUOTINIS NACIONALINĖS KATALIKIŠKŲJŲ MOKYKLŲ ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2019 m. gegužės 3 d. Panevėžyje vykusio Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos Tarybos posėdžio metu priimtas nutarimas organizuoti visuotinį asociacijos narių susirinkimą. Susirinkimas vyks 2019 m. gegužės 28 d. (antradienį), Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje, Baltų pr. 103, Kaune.


DARBOTVARKĖ:

10.00 val. Šv. Mišios Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos koplyčioje
10.30 val. Dalyvių registracija
11.00 val. Vysk. K. Kėvalo ir pirmininkės R. Šalkauskienės sveikinimo žodis
11.15 val. Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos pristatymas, direktorė R. Latvelienė
12.00 val. Katalikiškųjų ugdymo įstaigų įsivertinimo metodikos pristatymas, Tarybos narė s. D. Gervytė ir Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Dilienė
12.30 val. NKMA pirmininkė R. Šalkauskienė:
    - 2018 m. metinė NKMA veiklos ataskaita,
    - 2018 m. metinė NKMA finansinė ataskaita
13.00 val. Pietūs
13.45 val. Asociacijos įstatų keitimo aptarimas
14.30 val. Asociacijos nario mokesčio klausimas
14.30 val. Susitikimas dėl Šiluvos festivalio organizavimo (sielovadininkai ar už Šiluvos festivalio organizavimą atsakingi asmenys)
15.00 val. Pertrauka
15.15 val. NKMA Tarybos narių rinkimai


Kviečiame registruotis adresu:
https://forms.gle/mku5RQryYTx3tEnx6
Dalyvių bei kandidatų į NKMA Tarybos narius registracija vykdoma iki 2019 m. gegužės 24 d. imtinai.

Comments