Про кафедру

Кафедра публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами

Кафедра публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами була створена наказом по університету від 26.08.2009 році у складі Інституту післядипломної освіти й дистанційного навчання державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». З вересня 2009 року кафедру очолює заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор Хриков Євген Миколайович. На кафедрі працюють фахівці з публічного управління, політології, економіки, історії, психології, педагогіки, з них 6 докторів наук і 11 кандидатів наук.

Кафедра здійснює підготовку магістрів за наступними спеціальностями:

- публічне управління та адміністрування (спеціалізації «Кадровий менеджмент», «Соціальна сфера», «Територіальне управління та місцеве самоврядування»);

- менеджмент (спеціалізація «Управління навчальним закладом»);

- менеджмент (спеціалізація «Управління соціальним закладом»);

Кафедра підтримує тісні взаємостосунки з провідними університетами України та близького зарубіжжя, серед яких Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, Академія педагогічних наук України, Донецький національний університет, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Армавірський державний педагогічний університет, Волгоградський державний педагогічний університет.

Стратегія розвитку кафедри на 3 роки

План роботи кафедри на 2018-2019 навч. рік

План роботи кафедри на 2019-2020 навч. рік