Про кафедру

Кафедра публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами

Кафедра публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами була створена наказом по університету від 26.08.2009 році у складі Інституту післядипломної освіти й дистанційного навчання (зараз Навчально-науковий інститут публічного управління, адміністрування та післядипломної освіти) державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». З вересня 2009 року кафедру очолює заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор Хриков Євген Миколайович. Заступник завідувача кафдри з 2013 року доктор педагогічних наук, доцент Сич Тетяна Воломирівна. На кафедрі працюють фахівці з публічного управління, політології, економіки, психології, педагогіки, з них 4 доктори наук і 7 кандидатів наук.

Кафедра здійснює підготовку магістрів за наступними спеціальностями:

- 281 Публічне управління та адміністрування ( оствітні програми «Кадровий менеджмент», «Соціальна сфера», «Територіальне управління та місцеве самоврядування»);

- 073 Менеджмент (оствітні програми «Управління навчальним закладом», «Управління соціальним закладом»);

Кафедра підтримує тісні взаємостосунки з провідними університетами України та близького зарубіжжя, серед яких Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, Академія педагогічних наук України, Донецький національний університет, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Армавірський державний педагогічний університет, Волгоградський державний педагогічний університет.

Стратегія розвитку кафедри на 3 роки

План роботи кафедри на 2018-2019 навч. рік

План роботи кафедри на 2019-2020 навч. рік

Система управління якістю освітньої діяльності кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами

План роботи кафедри 2020-2021