Úvod

Peregrinantes peregrinantibus - Společně na cestě

V roce 2015 Německý řád oslaví tři významná výročí, a to 825 roků od založení Řádu jako špitálního společenství u Akonu v roce 1190, potvrzení institutu familiářů papežem Pavlem VI. 22.září 1965 a založení institutu čestných rytířů před 150 lety velmistrem arcivévodou Vilémem dne 28. dubna 1865. To vše ještě podtrhává pro nás jako řádové společenství "Rok zasvěceného života" vyhlášeného letos papežem Františkem.

Takovéto události nás naplňují hrdostí a neměly by projít kolem bez povšimnutí. Jsou příležitostí zastavit se a zamyslet se nad tím jak pečovat o staleté dědictví v současné době a jak může být použito k utváření naší budoucnosti. Toto představit a současně dát nové impulsy vedlo k úvaze společného jubilejního programu.

Nezbývá než srdečně pozvat ke společnému slavení a zastavení v dnešním světě. Pojďte s námi a seznamte se se společenstvím, které je i po osmi staletích stále živé a v devátém století svého života má stále co říci a nabídnout.

Na závěr děkujeme všem, díky nimž tento projekt byl uveden v život. 

Léčit, Pomáhat, Bránit

Lubomír Macek FamOT

tajemník balivy familiářů Německého řádu