Bestuur

Het bestuur van de EHBO-vereniging Joure bestaat uit:

Voorzitter: Marianne Veenstra

Secretaris: Ellie Bouwhuis

Penningmeester: Rob Fontaine

Opleiding/herhaling: Jantsje Tiemersma

Evenementen: Piet Rood

Evenementen: Aukje De Vries

Algemeen bestuur: John Huitema

Postadres: Postbus 104, 8500 AC Joure