Basisopleiding

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een arts en een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld.

De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en de groep moet naar beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.


Informatie betreffende de basisopleiding EHBO-vereniging Joure.

Mocht u een opleiding willen doen dan kunt u zich aanmelden bij Jantsje Tiemersma. Ook voor informatie kunt u bij haar terecht. Bij voldoende belangstelling wordt de cursus gegeven op 15, 22 en 29 april in Joure. De lestijden zijn van 09:00 tot 16:00 uur. De cursus bestaat uit lessen basis-EHBO, kinder-EHBO, reanimatie, AED en verbandleer gevolgd door een praktijkexamen. In de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. 

Het les- en oefenmateriaal wordt de 1e les overhandigd. De kosten zijn  € 275,00 dit is inclusief examengeld. Het rekeningnummer van de EHBO is NL 03 INGB 0000 2590 53. Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Voor het examen moet het volledige bedrag voldaan zijn.

Na de beginnerscursus worden jaarlijks bijscholingslessen georganiseerd voor de leden, waaronder Lotus- en reanimatielessen. Wilt u uw diploma geldig houden, dan moet u bijscholingslessen per jaar volgen en lid zijn van een EHBO vereniging. De vereniging bied u dan  verlenging aan.

Mochten er vragen, onduidelijkheden of opmerkingen zijn of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met:
Jantsje Tiemersma / Marianne Veenstra 


Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:

-Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
-Stoornissen in het bewustzijn
-Stoornissen van de ademhaling
-Stilstand van de bloedsomloop
-Ernstige uitwendige bloedingen
-Shock
-Uitwendige wonden
-Brandwonden
-Kneuzing en verstuiking
-Ontwrichting en botbreuken
-Oogletsels
-Vergiftiging
-Elektriciteitsongevallen
-Letsels door koude
-Letsels door warmte
-Vervoer over korte afstand
-Verband- en hulpmiddelen
-Het menselijk lichaam
-Reanimatie en bediening AED

De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 16 jaar oud zijn. Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte wat beide voldoende moet zijn.

Klik hier voor de eisen van het examen.

Het diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig.

Om voor verlenging in aanmerking te komen moeten er jaarlijks 4 herhalingslessen op de avond worden gevolgd. Bij EHBO vereniging Joure is het ook mogelijk de herhalingslessen te volgen op 2 zaterdagochtenden of de dinsdagochtenden.