Rope Skipping

Rope Skipping is een Engelse term en betekent letterlijk "touwtje springen". En al ligt het traditionele touwtje springen aan de basis van onze sport, ondertussen is dit uitgegroeid tot een spectaculaire vorm van acrobatisch touwspringen waarvoor onder andere een grote hoeveelheid coördinatie, lenigheid, kracht, snelheid, uithouding, ritmegevoel en acrobatie vereist is.

Dit is één van de manieren om rope skipping te beschrijven, maar geen enkele definitie komt in de buurt van wat rope skipping echt is. Je moet het gezien hebben om te weten wat het is, om te begrijpen hoe het komt dat bijna iedereen die ermee begint gebeten wordt door het ‘springvirus’.

De 2 voornaamste vormen van rope skipping zijn:

  • single rope: één persoon houdt zelf één touw vast

  • double dutch: 2 personen draaien twee touwen in alternerende richting waarin één of meerdere rope-skippers springen

Maar door de jaren heen zijn er ook andere vormen ontstaan :

  • 2 in 1 touw: twee springers doen tricks in één touw

  • chinese wheel: 2 draaiers houden elkaars touw vast en draaien alternerend

  • long rope: één lang touw gedraaid door twee personen waarin één of meerdere springers tricks doen

Al deze vormen kunnen op alle mogelijke manieren met elkaar gecombineerd worden hetgeen de sport zo veelzijdig maakt en zelfs de beste rope-skippers nog dagelijks voor nieuwe uitdagingen plaatst.

  • Tot slot is er voor Rope Skipping geen dure investering vereist: stevige sportschoenen en een goed touw volstaan om er aan te beginnen!