ספרים חיצוניים שקריים (שסותרים למגילות - פסוידואפיגרפיים Pseudepigrapha)

המחקר כולל בהגדרה זו ספרים רבים, אך כאן החלוקה לפי אמינותם ואי-התאמתם למגילות קומראן (ספרים פסוידואפיגרפיים - Pseudepigrapha, המיוחסים בשקר לסופרים קדמונים). להלן ספרים אלו (ודומים לקטגוריה זו) להורדה (בתחתית דף זה):

- קדמוניות המקרא (מיוחס בטעות לפילון)

- ספר הישר (ניתן להורדה מ-hebrewbooks.org)

- דברי הימים אשר לשלמה (רוזנברג. בבדיקה)