הורדת כרכי הספרים החיצוניים בתרגום ופירוש של אברהם כהנא

הורדת קבצי PDF של הספרים החיצונים בעריכת אברהם כהנא

ניתן להוריד (בתחתית דף זה) את הספרים הבאים:

חלק א' של כרך ראשון (לתורה לנביאים ולכתובים): אדם וחוה, חנוך, צוואות השבטים, יובלים, עליית משה.

חלק ב' של כרך ראשון (לתורה לנביאים ולכתובים): תפילת מנשה, אגרת ירמיהו, ברוך וחזונותיו, מזמורי וחכמת שלמה, תוספת לאסתר ולדניאל (שושנה), עזרא החיצוני וחזון עזרא.

טרם הועלה חלק ב' של הכרך השני הכולל את הספרים: אגרת אריסטראס, 4 ספרי המקבים, טוביה (סרוק בנפרד),יהודית, חזיונות הסבילות, בן סירא.

היות ואברהם כהנא נפטר בשנת תרל"ה – 1946, אין לספריו כבר זכויות יוצרים (חלפו 70 שנה).

גם לספריו של יצחק זעקיל פרענקיל שתרגם את הספרים החיצוניים בספר ששמו 'כתובים אחרונים' פגו זכויות היוצרים (2 מהדורותיו חופשיות בהיברובוס ובאתר 'דעת'). תרגומו של הרטום/קאסוטו פחות מקובל במחקר, אך פירושו מורחב וחשוב - בעיקר כיוון שמביא השוואות רבות לספרות חז"ל. על ספריו יש עדיין זכויות יוצרים, ולכן אינם מוצגים באתר זה.

כאמור, 7.5 מגילות קומראן הן גם "ספרים חיצוניים" שערך אברהם כהנא, ואלו הם עם הפניות להורדת חלקם:

- חנוך: ניתן להורדה מדף זה, כחלק מהכרך הראשון ובתרגומו של ??

- כתב לוי הארמי וצוואת נפתלי (צוואות השבטים): ניתן להורדה מדף זה, כחלק מהכרך הראשון ובתרגומו של ??

- היובלים: ניתן להורדה מדף זה, כחלק מהכרך הראשון ובתרגומו של ??. המהדורה העדיפה היא של כנה ורמן מ-2015 אך צריך מנוי 'כותר' לקריאתה באופן מקוון.

- טוביה: ניתן להורדה מדף זה, כחלק מהכרך הראשון ובתרגומו של ??

- תפילת מנשה: ניתן להורדה מדף זה, כחלק מהכרך הראשון ובתרגומו של ??

- בן סירא: ניתן לקריאה מויקיטקסט ובאתר 'דעת'. המהדורה העדיפה היא של סגל אך צריך מנוי 'כותר' לקריאתה באופן מקוון.

- שושנה (נספח לדניאל):

- אגרת ירמיהו:

2 מזמורי תהילים חיצוניים: קנא', קנד', קנה'. במגילות קומראן יש עוד עשרות פרקי תהילים שמשולבים בקודקסים שונים - ניתן לקרואם בעיקר בקימרון, החיבורים העבריים ב', עמ' 357-307 (ועוד עשרות תפילות ומזמורים שפזורים בעיקר כרך ג', לצד 'ברכי נפשי' בכרך ב', עמ' 44-36)

- חנוך א' (מכונה בטעות: האתיופי/חבשי) ויש תרגום של חנוך גולדשמיט

- צוואות השבטים (נגיש גם באתרים: ויקיטקסט, דעת)

- היובלים (נגיש גם באתרים: דעת, ולמנוי כותר עדיף הפירוש המדעי של כנה ורמן)

- טוביה