Diskrétní matematika (UMB 750)

Získané body z písemné části zkoušky naleznete (bude aktualizováno po opravení testů) zde .

Termíny ústních zkoušek v roce 2019:

  • 14. 1. (8.30-11 hodin)
  • 25. 1. (13-15 hodin)
  • 15. 2. (8.30-11 hodin)
  • 28. 2. (11.00-12.00 hodin, 18.00 - 20.00 hodin) - poslední termín

Ústní zkouška probíhá vždy v kanceláři vyučujícího (2. patro Biologického centra, zeptejte se případně na vrátnici). Vezměte si k ní vytištěné domácí úlohy, budou prověřeny. O pořadí u zkoušky rozhoduje bodový zisk z písemné části zkoušky, ti s nejvyššími hodnoceními jdou na řadu jako první.

Konzultace (napište mi prosím dopředu email) - lichý čtvrtek před výukou: 13 - 14 hodin, sudé pondělí po výuce v pátek: 12.15 - 13.15

Detailní informace o kurzu jsou uvedeny v systému elearning (odkaz zde).

Skripta:

1) první část kurzu (kombinatorika) bude probíhat podle skript Ondřeje Pangráce (odkaz zde)

2) druhá část (teorie grafů) podle skript Petra Kováře (odkaz zde)

K procvičování lze doporučit skripta Michaela Kubesy (odkaz zde) a k procvičování sbírku příkladů Petra Kováře (odkaz zde). Základy o práci s komplexními čísly jsou zde, pár příkladů na matematickou indukci zde. Dále je doporučena kniha Jiřího Matouška a Jaroslava Nešetřila - Kapitoly z diskrétní matematiky (odkaz k zakoupení zde). Detaily ohledně diskrétních transformací (tento rok se probírat nebude) lze nalézt ve skriptech Davida Horáka (odkaz zde).

Program na ilustraci Havel-Hakimiho algoritmu naleznete zde, video v angličtina na pochopení Dijkstrova algoritmu zde, software na jeho procvičování zde, odkaz na procvičování Fleuryho algoritmu naleznete zde .

Dále jsou uvedeny odkazy na vlastní počítačová řešení studentů: fraktální struktura Pascalova trojuhelníku zde, Eratosthenovo síto zde, Eulerovu funkci zde, souvislost grafu zde, hledání nejkratší cesty zde.

Níže jsou uvedené programy a prezentace v Mathematice: