O mně

Ve své pracovně působím jako individuální, párová a rodinná terapeutka se zaměřením na dítě či dospívajícího v rodině, na rodinu jako organismus a zdraví jako společný obraz těla a duše.

Vycházím ze systemického a narativního terapeutického přístupu.

Při své práci těžím nejen ze svého vzdělání a oborových zkušeností, ale též z výrazných osobních zážitků a zkušeností mimo můj obor (např.poutě, cesty do rozvojových zemí, apod.).

Více než deset let jsem pracovala v Anima - terapie z.ú. coby individuální terapeutka pro děti a dospělé, vedoucí projektu Závislí na závislých, terapeutka skupin dětských a mladistvých klientů, rodinná terapeutka a vedoucí programů primárních prevencí na ZŠ a SŠ. V Centru LOCIKA jsem coby psycholog a terapeut poskytovala psychoterapeutickou péči dětem a rodinám, které se potýkají zejména s domácím násilím.

Na 1.LF UK externě působím coby přednášející budoucím adiktologům, na UP v Olomouci zejména speciálním pedagogům.

S kolegy rekreology a pedagogy, kteří přírodu vnímají jako náš prvotní domov, a čas v ní jako jednu z nejpřirozenějších forem péče o sebe, uskutečňujeme projekty Wilderness Therapy. Těmi podporujeme zejména mladé lidi v náročném životním období. Aktivity zastřešujeme pod námi založenou Asociací pro terapii přírodou a dobrodružstvím v České republice, z.s.

Spolupracuji např. s agenturou MediaTraining na přípravě workshopů pro mlsné jazýčky firem. V posledních letech to byl např. SAP Česká republika - jejich přáním bylo nahlédnout za oponu mužských a předchozí rok ženských archetypů. Vedle hravých a inspirativních témat pracuji také na osvětě těch tíživějších, např. workshopy v angličtině na téma Domestic violence&how to fight it pro Exxon Mobil.

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie, plný magisterský program, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (titul Mgr., zaměření klinická psychologie). Cena prof. Matějčka za vynikající práci v oblasti vývojové a dětské psychologie

 • Zahraniční stáž, dept. of psychology, Faculty of Social sciences, dept. of health sciences. Faculty of Sport&health sciences, University of Jyvaskyla, Finsko (2007)

 • Studium sociální a kulturní antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (2000-2006)

 • Studium na gymnáziu T.G.Masaryka (1995 - 2000). Ocenění "Vynikající maturant" 2000.

Další profesní zkušenosti v oblasti psychologie

 • První Pražská Psychosomatická s.r.o., Zdraví na Petynce, psycholog, psychoterapeut a rodinný terapeut

 • dlouhodobá stáž na skupině alkoholiků a gamblerů (Frouzová, Profous), IVR Praha

 • sebezkušenostní stáž, koedukované odd. závislostí na alkoholu, psychiatrická léčebna Bílá Voda

 • reflexní práce při terapeutickém týmu na rodinných terapiích, intenzivní výjezdy Rodinných terapií, Anima - terapie, o.s.

 • lektorování preventivních programů sociálně patologických jevů pro ZŠ a SŠ

 • spolupořádání WTI akcí s akcentem na přechodové rituály a zážitkové korektivní učení, pořádání outdoorových aktivit a teambuildingů (např.Exxon Mobil, spolupráce s Čia Čekija - Santiago Crew 2012, apod.)

 • spolupráce se subjekty z veřejné správy, korporátního i občanského sektoru: přednášky, workshopy a školení na psychosociální témata ( SAP ČR, Synot tip, Exxon Mobil, Rodinné centrum Letná, Probační a mediační služba či Ospod MČ Praha, Intervenční centrum..)

Výcviky, ostatní odborné vzdělání a činnosti

 • člen řešitelského týmu pilotního projektu "Terapie divočinou", výzkum a vývoj ucelené metody, spoluautor Wilderness therapy - practical guide, při FTK, Univerzitě Palackého, Olomouc 2018

 • člen pilotního projektu "Zaměstnávání ohrožené mládeže", spoluautor kurikula pro výuku předmětu na Univerzitě Palackého v Olomouci a spoluautor obsahu pro vzdělávací program v tomtéž předmětu pro odborníky pracující s mládeží, Epic NGO, Slovakia a Australia, 2017. Job shadowing, Australia, 2017.

 • Kurz Wilderness therapy a Akreditovaný kurz environmentální etiky "Leave no trace". ČR, PL, SK uspořádaný Jo Roberts, Wilderness therapy foundation, 2017

 • Akreditovaný kurz (MŠMT) Instruktor jógy II. stupeň, Blanka Janíčková, Yoga4Yogi, Praha, 2017

 • Akreditovaný kurz Práce s terapeutickými kartami - využití COPE a jiných karetních sad v diagnostice, poradenství a terapii s dětmi i dospělými, M. Anyalaiová. Praha, 2016

 • Akreditovaný kurz Sandplay - využití herního pískoviště v diagnostice, poradenství a terapii s dětmi i dospělými. Mgr. A.Vávrová, Semiramis z.ú. Nymburk. 2016

 • Intro + Workshop Somatického prožívání/ Somatic experiencing SE (dle Petera Levina) a Práce s traumatem u dětí. Maggie Kline. Praha. 2016

 • Dvouměsíční program: skupina Mindfulness, J.Honzík, Centrum Lávka, Praha. 2015

 • Výcvik Rodinná terapie psychosomatických poruch LIRTAPS (MUDr. Chvála, PhDr. Trapková), 2009 - 2012

 • Výcvik v Motivačních rozhovorech (Mgr. Vaňková, Nevrkla), 2011

 • Výcvik Systemického přístupu v aplikované psychologii (terapie, koučování), (Dr.Petr Parma, Extima, s.r.o.), Praha, 2006-09

 • Sebezkušenostní výcvik Práce s tělem v psychoterapii (Dr. J. Vodňanská), 2007-9

 • “Clinical neuropsychology course”- clinical neuropsychology for graduate students and practicing professionals. Týdenní cyklus workshopů a seminářů. (Bobholz, J., Suchy, Y., Marcopulos, B., Hammeke, T., Schretlen, D.), Praha

 • Kurz VTI - interakcí (Spin, o.s.), Praha

 • Výcvik telefonické krizové intervence při Lince Bezpečí, Praha

A další workshopy Práce s časovou osou při LIRTAPS, půlroční cyklus Expresivních terapií při Evangelické akademii Praha, sebezkušenostní výcvik Neverbálních technik u Dr. Jitky Vodňanské, opakovaná aktivní účast a asistence na víkendových workshopech Systemických konstalací u Dr. Ivana Verného, Dr. Jitky Vodňanské a Mgr. Zlaty Šramové, Kurz rozvoje osobnosti kresbou u Sandry M. Jirovec, Práce s dětským traumatem u Leony Němcové, apod.

Odborné publikace

 • odborný příspěvek "Když se proti vám všechno spikne" do knihy Jak přežít první (k)rok. Bruhová, Daniela (editorka). Vydavatelství Práh. Praha, 2015

 • odborný příspěvek "Dva jazyky - jedno téma" do knihy Mládež a drogy. Preslová, Ilona. Hanková, Olga (editorky). Sananim. Praha, 2010

Pořádám či uskutečňuji odborné semináře zaměřené na práci s dětmi a dospívajícími nejen v rodinách závislých. Konzultuji s týmy, které se zabývají problematikou práce s dětmi a mládeží a poskytuji jim metodické vedení a podporu (Proxima sociale ops).

Aktivně přispívám na odborných konferencích (Wilderness therapy konference; Polsko 2018 a ČR 2018, IMOSC conference; ČR 2018, setkání odborníků na téma Work&Life balance a rodičovství, Platforma pro rod.politiku kraje, Praha, ČR 2018, Wilderness Therapy konference; Maďarsko 2017, Epic Rajecké Teplice 2017, Děti a domácí násilí, ČR 2016, AT konference ČR 2015, 2014, IC Praha, ČR 2014, a v ČR dále Den Rodinné terapie 2014, Otevřený seminář pro odborníky z rodinně terapeutické praxe, konference Sananim Mládež a drogy 2010, apod.).

Samozřejmostí je účast na mnoha vzdělávacích akcích v České republice i zahraničí tohoto typu. Např. týdenní Contact making seminar na téma Wilderness Therapy in Europe, pořádaný Slovenským Outward Bound v čele s Michalem Keimem v listopadu 2019

Jsem členem Psychosomatické sekce Purkyňovy lékařské společnosti ČLS JEP a členem platformy pro Rodinnou politiku kraje, kde aktivně přispívám odbornými příspěvky a workshopy.

Z praxe mimo psychologii:

Z lásky k cizím jazykům jsem vyučovala v James Cook Languages general a business English ve firmách. Domluvím se anglicky, španělsky a německy. Terapie poskytuji i v angličtině.

Mám výcvik ZZA pod Českým Červeným Křížem, abych se mohla o své klienty postarat na outdoorových akcích i po tělesné stránce.

Samozřejmostí jsou outdoor a survival skills, neboli to podstatné, co potřebujeme znát a umět pro bezpečné pobývání v přírodě.
Disponuji mmj. praktickými zkušenostmi a řemeslnými dovednostmi z oblasti permakulturního zemědělství, hospodářství, včelařství, fytoterapie..

Nyní se svou rodinou žiji zejména v Praze, zároveň mě často potkáte na cestách, pracovních i osobních.