O mně

Ve své pracovně působím jako individuální psychoterapeutka, párová a rodinná terapeutka se zaměřením na dítě či dospívajícího v rodině, na rodinu jako organismus a zdraví jako společný obraz těla a duše.
Vycházím ze systemického a narativního terapeutického přístupu.
Při své práci těžím nejen ze svého vzdělání a oborových zkušeností, ale též z výrazných osobních zážitků a zkušeností mimo můj obor (poutě a cesty do rozvojových zemí, apod.).
Více než deset let jsem pracovala v Anima - terapie z.ú.  coby  individuální psychoterapeutka pro děti a dospělé, vedoucí projektu Závislí na závislých, terapeutka skupin dětských a mladistvých klientů, rodinná terapeutka a vedoucí programů primárních prevencí na ZŠ a SŠ.
Centru LOCIKA jsem coby psycholog a psychoterapeut poskytovala psychoterapeutickou péči dětem a rodinám, které se potýkají zejména s domácím násilím.
Na 1.LF UK externě působím coby přednášející budoucím adiktologům, na UP v Olomouci zejména speciálním pedagogům.
S kolegy rekreology a pedagogy, kteří přírodu vnímají jako náš prvotní domov, a čas v ní jako jednu z nejpřirozenějších forem péče o sebe, uskutečňujeme projekty Wilderness Therapy. Těmi podporujeme zejména mladé lidi v náročném životním období. Aktivity zastřešujeme pod námi založenou
Asociací pro terapii přírodou a dobrodružstvím v České republice, z.s.

Z lásky k cizím jazykům jsem vyučovala v James Cook Languages general a business English ve firmách.
Nyní žiji a pracuji zejména v Praze, zároveň mě často potkáte na cestách.

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (titul Mgr., zaměření klinická psychologie)
 • Zahraniční stáž, dept. of psychology, Faculty of Social sciences, dept. of health sciences, Faculty of Sport&health sciences, University of Jyvaskyla, Finsko (2007)
 • Studium sociální a kulturní antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy  (2000-2006)
 • Cena prof. Matějčka za vynikající práci v oblasti dětské psychologie
Další profesní zkušenosti
 • První Pražská Psychosomatická s.r.o., Zdraví na Petynce, psycholog, psychoterapeut a rodinný terapeut
 • dlouhodobá stáž na skupině alkoholiků a gamblerů (Frouzová, Profous), IVR Praha
 • sebezkušenostní stáž, koedukované odd. závislostí na alkoholu, psychiatrická léčebna Bílá Voda
 • reflexní práce při terapeutickém týmu na rodinných terapiích, intenzivní výjezdy Rodinných terapií, Anima - terapie, o.s.
 • lektor preventivních programů sociálně patologických jevů pro ZŠ a SŠ
 • spolupořádání WTI akcí s akcentem na přechodové rituály a zážitkové korektivní učení, pořádání outdoorových aktivit a teambuildingů (např.Exxon Mobil, spolupráce s Čia Čekija - Santiago Crew 2012, apod.)
Pořádám či uskutečňuji odborné semináře zaměřené na práci s dětmi nejen v rodinách závislých. Konzultuji s týmy, které se zabývají problematikou práce s dětmi a mládeží a poskytuji jim metodické vedení a podporu (Proxima sociale ops).

Aktivně přispívám na odborných konferencích (Wilderness therapy konference, Polsko, 2018 a ČR, 2018, Wilderness Therapy konference, Maďarsko, 2017, Epic Rajecké Teplice 2017, Děti a domácí násilí 2016, AT konference ČR 2015, 2014, IC Praha 2014, Den Rodinné terapie 2014, Otevřený seminář pro odborníky z rodinně terapeutické praxe, konference Sananim Mládež a drogy 2010, apod.).

Samozřejmostí je účast na mnoha vzdělávacích akcích v České republice i zahraničí tohoto typu.

Jsem členem Psychosomatické sekce Purkyňovy lékařské společnosti ČLS JEP a členem platformy pro Rodinnou politiku kraje, kde aktivně přispívám odbornými příspěvky a workshopy.

Výcviky, semináře

 • člen řešitelského týmu pilotního projektu "Terapie divočinou", výzkum a vývoj ucelené metody, spoluautor Wilderness therapy -  practical guide, při FTK, Univerzitě Palackého, Olomouc 2018
 • člen pilotního projektu "Zaměstnávání ohrožené mládeže", spoluautor kurikula pro výuku předmětu na Univerzitě Palackého v Olomouci a spoluautor obsahu pro vzdělávací program v tomtéž předmětu pro odborníky pracující s mládeží, Epic NGO, Slovakia a Australia, 2017
 • Kurz Wilderness therapy a Akreditovaný kurz environmentální etiky "Leave no trace". ČR, PL, SK uspořádaný Jo Roberts, Wilderness therapy foundation, 2017
 • Akreditovaný kurz (MŠMT) Instruktor jógy II. stupeň, Blanka Janíčková, Yoga4Yogi, Praha, 2017
 • Akreditovaný kurz Práce s terapeutickými kartami - využití COPE a jiných karetních sad v diagnostice, poradenství a terapii s dětmi i dospělými. Praha, 2016
 • Akreditovaný kurz Sandplay - využití herního pískoviště v diagnostice, poradenství a terapii s dětmi i dospělými. Mgr. A.Vávrová, Semiramis z.ú. Nymburk. 2016
 • Intro + Workshop Somatického prožívání/ Somatic experiencing SE (dle Petera Levina)  a Práce s traumatem u dětí dle Maggie Kline. Praha. 2016
 • Dvouměsíční program: skupina Mindfulness, J.Honzík, Centrum Lávka, Praha. 2015
 • Výcvik Rodinná terapie psychosomatických poruch LIRTAPS (MUDr. Chvála, PhDr. Trapková), 2009 - 2012
 • Výcvik v Motivačních rozhovorech (Mgr. Vaňková, Nevrkla), 2011
 • Výcvik Systemického přístupu v aplikované psychologii (terapie, koučování), (Dr.Petr Parma, Extima, s.r.o.), Praha, 2006-09
 • Sebezkušenostní výcvik Práce s tělem v psychoterapii (Dr. J. Vodňanská), 2007-9
 • “Clinical neuropsychology course”- clinical neuropsychology for graduate students and practicing professionals. Týdenní cyklus workshopů a seminářů. (Bobholz, J., Suchy, Y., Marcopulos, B., Hammeke, T., Schretlen, D.), Praha
 • Kurz VTI -  interakcí (Spin, o.s.), Praha
 • Výcvik telefonické krizové intervence při Lince Bezpečí, Praha
A další workshopy Práce s časovou osou při LIRTAPS, Expresivních terapií při Evangelické akademii Praha, Neverbálních technik u Dr. Jitky Vodňanské, Systemických konstalací u Dr. Ivana Verného, Jitky Vodňanské a Zlaty Šramové, Kurzu rozvoje osobnosti kresbou u M. Jirovec, Práce s dětským traumatem u Leony Němcové, apod.

Odborné publikace
 • odborný příspěvek "Když se proti vám všechno spikne" do knihy Jak přežít první (k)rok. Bruhová, Daniela (editorka). Vydavatelství Práh. Praha, 2015
 • odborný příspěvek "Dva jazyky - jedno téma" do knihy Mládež a drogy. Preslová, Ilona. Hanková, Olga  (editorky). Sananim. Praha, 2010
 
 
Comments