Ceník a detaily spolupráce

Ceník jednoho poradenského či terapeutického setkání (celé setkání sestává z 60 min, z toho cca 50 min je na přímou práci):

  • 50 minutové setkání s párem či rodinou 1000 CZK pro stávající klienty k 1.7.2020

  • 50 minutové individuální poradenství či terapie 700 CZK pro stávající klienty k 1.7.2020

  • 50 minutové individuální poradenství v angličtině 900 CZK pro klienty k 1.7.2020

  • 50 minutové poradenství a terapeutická práce s rodinou, párem či rodičovskou dvojicí v angličtině...1200 CZK pro stávající klienty k 1.7.2020

Pro nové klienty, příchozí od 1.7.2020 je cena jednotlivých sezení o 100 Kč navýšena.

Je též možné domluvit se na jiném časovém formátu jednotlivých sezení, čehož typicky využívají rodiny či páry.

Pro návštěvy v rodinách, pozorování dítěte v přirozeném prostředí MŠ, ZŠ, a jiné služby, prosím, klikněte na Ceník práce mimo kancelář a ostatní

Pro naši spolupráci není třeba doporučení lékaře. Setkání nabízím i při zachování Vaší anonymity.

Pravidla naší spolupráce

  • Všechna sezení se hradí v hotovosti či převodem na účet; bude Vám vystaven doklad.

  • Na každé sezení je třeba se předem objednat telefonicky či mailem. V takovém případě, prosím, krátce nastiňte svou situaci. Aktuálně nefunguje objednání před formulář, prosím, obracejte se na mě emailem či telefonicky.

  • Zrušení sezení bezplatně je možné nejpozději 36 hodin před setkáním. V opačném případě klient hradí plnou částku za sezení.

  • Zavazuji se k zachování mlčenlivosti a důvěrnosti sdílených informací.

  • Pracuji s respektem k Etickému kodexu podle Českomoravské psychologické společnosti.


  • Sezení je bez náhrady zrušitelné a klientem splatné, pokud se klient dostaví pod vlivem psychoaktivních látek v takovém stavu, že z odborného hlediska bude pokračování v sezení nežádoucí, či případně narušuje základní princip bezpečné spolupráce. Stejná výlučná okolnost se týká násilných či ohrožujících projevů klienta či klienta v akutní psychotické atace.

Prosím ty klienty, kteří by si rádi pořídili audio či video záznam z našeho sezení, aby mi tento záměr ozřejmili předem. Bez vzájemné dohody na tomto tématu není z mé strany možná spolupráce. Pořízení záznamu bez vědomí všech zúčastněných je akt, ukotvený v legislativě Občanského zákoníku. Zde najdete též výjimky mimo tzv. zákonnou licenci, naše spolupráce do nich nespadá.

Děkuji za pochopení.