Psycholog

individuální a rodinný terapeut

Nabízím psychologickou podporu v nejrůznějších životních situacích.

Mám bohaté zkušenosti v oblasti terapie s dětmi i dospělými, v práci individuální i skupinové.

Pracuji též rodinně a párově terapeuticky.

Jak mohu pomoci

  • poradenstvím - jednorázová či krátkodobá podpora v konkrétních situacích

  • individuální a rodinnou terapií - spolupráce při obtížích dlouhodobějšího charakteru, hlouběji ukotvených

  • motivačním setkáváním a koučingem - spolupráce za účelem rozvoje potenciálu osobnosti. Podpora při vyjasňování Vaší situace, potřeb a dalšího směřování.

Po dohodě mohu navštívit rodinu v přirozeném prostředí (návštěva v domácím prostředí, v mateřské školce či škole, apod.).

Stejně tak jsem otevřená společnému setkání např. se školním psychologem, sociálním kurátorem, psychiatrem, třídním učitelem, sociálním pracovníkem či jiným odborníkem, se kterým byste rádi spolupracovali.

Mohu zprostředkovat provedení diagnostického vyšetření dítěte či dospělého, poradenství sociální a sociálně právní.

S čím mohu pomoci

Partnerská a rodinná témata

 • při řešení partnerské krize či dlouhodobých partnerských problémů

 • když čelíte obtížné rodinné situaci a potřebujete nadhled

 • když se potíže jednoho člena rodiny dotýkají vás ostatních

 • trápí li Vás násilné projevy ve vztahu, závislosti na návykových látkách, hráčství, těžké onemocnění

 • výzvy vícegeneračního soužití, péče o seniora v rodině

Zdravotní obtíže

 • u dětí i dospělých psychosomatické poruchy (ať s lékařským nálezem nebo bez něj)

 • specifické obtíže u dětí, např. časté bolesti bříška, hlavy, opakované záněty, poruchy spánku a stravování, apod.

Obtíže dětí a dospívajících

 • když je náročné stanovit a dodržovat pravidla a zásady společného provozu v rodině

 • při školních problémech (s výukou, vrstevníky, s autoritou učitele, apod.)

 • při poruchách chování a pozornosti (neklid, zlobení, vztekání se, střídání nálad, ..)

 • rozvodové výzvy, např. jak dosáhnout dobrého uspořádání vztahů a zklidnit rozbouřené vody kolem společné péče o děti

 • po traumatické zkušenosti

 • při "obtížné" pubertě

A obecně při jakékoliv problematice dětí školního věku a v období dospívání.

Samozřejmostí je individuální psychologická péče pro dospělé klienty.

Vedle klasické psychologické podpory a poradenství nabízím

 • provázení, přechodové rituály a poutě ve Wilderness therapy konceptu

 • vedení a individuální či skupinové cvičení v Hatha joga praxi

 • podporu v Mindfulness praxi

 • vedení expedice či pobývání v přírodě s ohledem na etiku "Leave no trace"

 • vytvoření a uskutečnění přechodového rituálu, který přirozeně ukotví Vaše životní změny

(detaily na stránce Terapie z křesla ven)