Informasjonsflommen

Informasjonsflommen er over oss og den vokser for hver dag. Ikke minst det digitale mediet har skapt uante muligheter for å skape, dublisere, distribuere og lagre informasjon. 
Dette er vår tids syndeflod.
Stephen Hawking har påpekt at mengden av ekstern informasjon kan betraktes som et nytt stadium i menneskets evolusjon, som vil skape problemer fordi vår hjerne ikke henger med i informasjonsflommen.
En fundamental begrensning er oppmerksomhetens kapasitet.
Nobelprisvinneren Herbert A. Simon formulerte det slik i 1971:
"What information consumes is rather obvious: it consumes the attention of its recipients. 
Hence a wealth of information creates a poverty of attention, and a need to allocate that attention efficiently among the over-abundance of information sources that might consume it."

Hverken individer eller organisasjoner ser ut til å ha noe begrep om hvordan situasjonen skal håndteres. 
Enkeltpersoner kjøper gjerne flere tekniske innretninger uten at det gir særlig lindring.
Organisasjoner forsøker med mer organisering, dvs. mer byråkrati og dermed forverres situasjonen dramatisk. (se f.eks. Harald Grovens "Håndbok i Handlingslammelse").

Nettstedene Beat Bureaucracy og Busting Bureaucracy er også nyttige.For å kunne forstå hvorfor situasjonen har blitt slik kan det være nyttig å se nærmere på noen av grunnelementene som data, informasjon, kunnskap, arbeid, organisering.