Carillon

Het Carillon is, inclusief de Wachter, geplaatst op het plein het Vierkantje.

Het bevindt zich daarmee op de Kerkas.

En is weer onderdeel van het Klokkenlint.

De feestelijke opening van het plein was op 20-4-2019.

Het carillon is gemaakt door de Berkelse beeldend kunstenaar Bas van Leeuwen.

Het werd in 1975/1976 geplaatst en bestaat uit drie delen; twee bomen en een wachter.

In de twee bomen hangt het carillon.

Het carillon is door bevolking en ondernemers geschonken aan de gemeente ter gelegenheid van de ingebruikname van het toen nieuw gebouwde gemeentehuis.

In de voet van de wachter zitten in een loden buis de namen van de schenkers.

Het carillon is onderdeel van de zogenaamde Kerkas die het centrum van Berkel (Gemeentehuis en Nederlands Hervormde Kerk) verbindt met de woonwijk Meerpolder.

Voor deze Kerkas is door Stan Lewkowicz het Klokkenlint ontworpen.

Het Klokkenlint is in 2003 met 53 klokken vanaf het (nu gesloopte) gemeentehuis via het winkelcentrum naar de Groenblauwe Slinger aangelegd.

De verbinding bestaat uit de beleving van de drie-eenheid van het geluid van:het spel van het carillon (het centrum), het Klokkenlint, dat de laatste toon van de melodie van het carillon oppakt en met een speciale compositie heen en terug naar het centrum gaat en de klokslag van 12 uur van de N.H.Kerk (het centrum).

Deze ‘beleving’ staat overigens al geruime tijd stil.

Het is nog steeds niet duidelijk of het carillon dat ooit het voorplein van het Berkelse Gemeentehuis sierde zal worden teruggeplaatst op het plein waarop momenteel het nieuwe winkelcentrum “De Hoge Singel”wordt gebouwd. Aan de toenmalige Kunstcommissie is verzekerd dat het carillon slechts tijdelijk verwijderd zou worden ten behoeve van de bouw van de Hoge Singel. De kosten van de herplaatsing zouden op rekening komen van degene waarvoor het carillon tijdelijk moest plaats maken. Het gaat om ongeveer 65000 euro.

Het niet terugplaatsen van het carillon rondom de N.H.Kerk, als onderdeel van de 3drie-eenheid in geluid, zou een ernstige verarming van de kern Berkel betekenen.

Inmiddels heeft de Historische Vereniging van Berkel en Rodenrijs te kennen gegeven het mogelijk verdwijnen van het carillon te zullen agenderen in hun overleg met het college.

Ook cultuur wethouder Ankie van Tatenhove is op de hoogte: “Ze heeft het op haar netvlies”, berichtte zich op Twitter.

Na de recente teloorgang van de eeuwenoude Laan van Koot kan de kern Berkel en Rodenrijs zich geen tweede historische zeperd veroorloven.

Het Klokkenlint, geupload op You Tube door Stanislaw Lewkowicz