Links en Disclaimer

De Facebook-pagina van OUD BERKEL RODENRIJS met wekelijks oude foto's van mensen, gebouwen, gebieden en gebeurtenissen, met daarop het aanvullende commentaar van vele kenners!

FACEBOOK  Oud Berkel Rodenrijs

HISTORISCHE VERENIGINGEN IN DE REGIO   

      

OVERIGE GERELATEERDE ORGANISATIES

  

DISCLAIMER

Het is de Historische Vereniging (HV) bekend dat er auteursrechten zouden kunnen gelden op de op deze website getoonde foto's.

De HV zal foto's waarbij zekerheid bestaat dat het auteursrecht van toepassing is niet plaatsen, of trachten de eigenaar van de foto c.q. auteursrecht te benaderen voor toestemming voor vrije publicatie.

Indien er onverhoopt foto's zijn of worden geplaatst waarop het auteursrecht van toepassing is en hiervoor (nog) geen toestemming is verkregen en/of de naam van de fotograaf c.q. auteursrechthouder niet bekend is, verzoekt de HV de eigenaar van het auteursrecht zich in verbinding te stellen met de HV.

N.B. Auteursrecht is van toepassing op foto's tot 70 jaar na het overlijden van de maker van de foto. Indien de fotograaf niet bekend is, is deze termijn 70 jaar na het jaar waarin de foto (waarschijnlijk, ongeveer) is gemaakt.

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. De HV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het gebruik van de informatie op deze website. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen risico van de gebruiker.

Met betrekking tot de regels voor de bescherming van privacy is het onmogelijk om aan alle personen die eventueel op geplaatste foto's voorkomen persoonlijk toestemming te vragen; mocht u bezwaar hebben tegen afbeeldingen op deze site, bijvoorbeeld omdat u er zelf op staat of anderszins, neemt u dan contact op met de HV.