Fotobase / Fotobank

Eind augustus 2015 hebben gebruikers van FotoBase/FotoBank, waaronder Henny R., Louise D. en ikzelf, een samenkomst gehad met J.van der Meer, de ontwikkelaar van genoemde software.

Gesproken werd over de aanpassingen die de afgelopen twee jaar in FotoBase hebben plaatsgevonden op verzoek van de gebruikers.

Enkele kleine aanpassingen die het werken wat eenvoudiger moet maken worden nog uitgevoerd, maar in het algemeen is iedereen in grote lijnen tevreden met de huidige versie. Grote veranderingen in de programmatuur worden niet verwacht; FotoBase is 15 jaar oud en uitontwikkeld.

Er zijn nog wel problemen met installeren, virusscanners, back-up’s en met name gebrek aan toegankelijkheid en samenwerken aan FotoBase door meerdere personen.

Daarom is J. van der Meer begonnen met het ontwerpen van een webversie van FotoBase: FotoWeb.

Er is dan geen softwareprogramma meer nodig. FotoWeb is wat uitvoering betreft identiek aan FotoBase, besturingssysteemonafhankelijk en toegankelijk voor allen die daartoe geautoriseerd zijn. Zo kan vanaf meerdere plaatsen aan de opvolger van FotoBase worden gewerkt.

Conversie van FotoBase naar FotoWeb is mogelijk zonder verlies aan informatie. FotoWeb is waarschijnlijk beschikbaar begin 2017.

Bij meerdere hist. verenigingen maakt men zich in toenemende mate zorgen over auteurs/copyright-rechten. Controle hierop zal naar verwachting in de toekomst strenger worden.

Ook de “wet op de privacy” heeft bij enkele verenigingen parten gespeeld en werden zij gedwongen om foto’s met afbeeldingen van bepaalde personen te verwijderen.

Willem Luksemburg.