Toekenning door Rabo

Beste heer / mevrouw,

Maandag 24 oktober heeft de themagroep Coöperatiefonds alle aanvragen voor een donatie beoordeeld. Namens hen kan ik u meedelen dat uw organisatie één van de winnaars is van een donatie uit het Coöperatiefonds van Rabobank Zuid-Holland Midden. Van harte gefeliciteerd!

Uitreiking donatie

De hoogte van de donatie is nog een verrassing. De donatie wordt middels een cheque uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in ons kantoor aan de Buitenhofdreef 2 in Delft. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 31 oktober van 17.00 uur tot 18.00 uur. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Wilt u uiterlijk donderdag 27 oktober a.s. laten weten wie de cheque namens uw organisatie in ontvangst neemt? Ook vernemen we graag met hoeveel personen u aanwezig bent. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar coöperatie.zhmidden@rabobank.nl.

Schenkbelasting

De donatie wordt uiterlijk 25 november overgemaakt naar het opgegeven rekeningnummer. Dit bedrag is inclusief eventuele door u verschuldigde belastingen. Wij maken u erop attent dat u wellicht schenkbelasting moet afdragen. Is uw organisatie geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of is het een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) dan bent u waarschijnlijk geen schenkbelasting verschuldigd. Informeer hiernaar bij uw (belasting)adviseur.

Besteding donatie

Omdat wij het belangrijk vinden dat de donatie wordt besteed aan het beoogde doel, vragen wij u uiterlijk 1 mei 2017 ons een bewijsstuk van de besteding te overleggen. Denk hierbij aan een factuur, een verslag met foto of persbericht/nieuwsartikel dat extern gecommuniceerd is. Mocht het project om welke reden dan ook niet gerealiseerd worden, dan bent u verplicht de donatie aan ons terug te storten. Het bewijsstuk kunt u toesturen naar ondergetekende via coöperatie.zhmidden@rabobank.nl.

Communicatie

Wij stellen het op prijs als u op enige wijze ruchtbaarheid geeft aan de donatie en ons daarvan op de hoogte stelt. Ik wens u alvast veel succes bij de besteding van de donatie en de uitvoering van het project!

Graag tot ziens op maandag 31 oktober!

Met vriendelijke groeten,

Tessa van Asperen

adviseur Marketing & Communicatie

Rabobank Zuid-Holland Midden

De uitreiking van de cheque heeft plaatsgevonden op maandag 31 oktober 2016, de cheque en de bloemen werden in ontvangst genomen door de bestuursleden Cees van der Burg en Ed Jensen.

Tijdens deze uitreiking werden foto's en films gemaakt, die (in komende tijd) te zien zijn op de speciale website van de Rabobank, namelijk www.rabobankcooperatiefonds.nl