Dekkingsplan

Dekkingsplan herbouw Tolhek , 2014

Het projectplan is geschreven om aan te geven hoe de herbouw georganiseerd zou kunnen worden.

Het voorziet niet in de feitelijke herbouw maar de kosten zijn wel onderzocht en er is een begin gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden van fondswerving en daarom worden de resultaten toch in dit pro forma dekkingsplan weergegeven.

Het pro forma dekkingsplan is gebaseerd op de begroting, werkomschrijving en offerte van Meerbouw Pijnacker welke zijn bijgevoegd als apart document.

De begroting en werkomschrijving zijn in een eerder stadium gemaakt op verzoek van de Historische Vereniging en deze zijn de basis geweest voor de offerte die door Meerbouw Pijnacker is uitgebracht.

Naam Status Bedrag

KZHM Aangeschreven, kan geen directe bijdrage leveren

Fonds 1818 Aangeschreven, ingeschreven onder nr 14119,

contact Carien Janssen van Raaij, vraagt info 10.000

Prins Bernhard Cultuurfonds ZH Nog geen contact

Cooperatie fonds Rabo Nog aan te vragen 5.000

Projectbureau Groenzoom Terreinvoorzieningen of straatwerk + ???? 25.000

Gemeente Pijnacker Nader overleg 50.000

Gemeente Lansingerland Nader overleg 25.000

Historische Vereniging B&R Planvorming Pm

Historische Vereniging Pijnacker Intermediair richting gemeente (nog te overleggen) Pm