Cultuur historische waarde

De cultuurhistorische waarde zal worden beschreven aan de hand van de volgende 4 criteria.

  1. Het object in de geschiedenis.

  2. Ensemble waarde: het object in zijn omgeving.

  3. Herkenbaarheid.

  4. Zeldzaamheid.

  1. Het object in de geschiedenis.

Het meerhek had tot doel om tol te heffen ten behoeve van het onderhoud van de bruggen die de verbinding vormden tussen Berkel en Pijnacker in het smalle stuk dat de verbinding vormde tussen het Oostmeer en het Westmeer. Deze verbinding was van belang voor de regionale economie.

Tevens is van belang dat Anthony van Leeuwenhoek ter plaatse van het meerhek zijn monsters uit de Berkelse meren heeft gehaald voor microscopisch onderzoek.

  1. Ensemble waarde: het object in zijn omgeving.

In opdracht van de gemeente Berkel en Rodenrijs is er een Masterplan Beeldende Kunst geschreven, Metamorfose Berkel en Rodenrijs september 1999. Aanleiding voor dit Materplan Beeldende Kunst was de aanwijzing van Berkel en Rodenrijs als deel van VINEX-locatie Noordrand II en III. In dit plan zijn de voormalige Tolhekken in Berkel en Rodenrijs waaronder het voormalige Tolhek aan de Kerksingel ook genoemd, onder 1 Kerkas, lopend vanaf Ds van Koetsveldstraat, dwars door de Meerpolder, om uit te komen in de Groen Blauwe Slinger tot aan de Klapwijkse Knoop waar voorheen Het Meerhek heeft gestaan. De Klapwijkse Knoop met de vaarten, de Klapwijkseweg, de N470 en nu de nieuwe (fiets- en wandel)verbinding tussen de Berkel en Pijnacker als onderdeel van De Groenzoom is te omschrijven als een infrastructureel weefsel waaraan steeds nieuwe draden worden toegevoegd (citaat pag 21). Met het terugplaatsen van het Meerhek wordt opnieuw de historische verbinding versterkt als landschappelijk element.

  1. Herkenbaarheid.

De weg de Oostmeerlaan ligt op de plek waar vroeger het Oostmeer gelegen was en het Westmeer is nu het gebied Bergboezem. Het Meerhek stond op de verbinding tussen Oostmeer en Westmeer. Herbouw van het Meerhek zal een aanzienlijke versterking geven van de herkenbaarheid van de oude landschapsstructuren. Het Tolhek was onderdeel van de route Delft – Berkel en Rodenrijs via de brede kreekrug vanuit Berkel via Pijnacker naar Delft. De kreekrug is herkenbaar als inversie landschap met de vorming van de nu hoger gelegen jonge zeeklei afzetting.

Daarnaast is er op dit moment een ontwikkeling gaande in het onderwijs om belangstelling te kweken voor het cultureel erfgoed bij de jeugd. Herbouw van het meerhek vormt dan een mogelijkheid om dit ook echt te beleven.

  1. Zeldzaamheid.

   1. Er zijn nog maar enkele historische monumenten over in Berkel en Rodenrijs. De herbouw van het meerhek zou een welkome aanvulling zijn.

   2. De leeuwtjes die er op stonden zijn nog beschikbaar en bij herbouw kunnen die teruggeplaatst worden.