www.histverberkelenrodenrijs.nl

              De Historische Vereniging Berkel & Rodenrijs heeft ten doel:
 • Het bevorderen van kennis en belangstelling voor de geschiedenis van Berkel en Rodenrijs en omgeving.
 • Het stimuleren van behoud en bescherming van historische bebouwing, monumenten en andere voorwerpen van (cultuur)historie.
                U kunt onze vereniging steunen door ook lid te worden, voor slechts 12,50 euro per jaar!

                                              Contact via secretaris, email  bdpvandersloot@gmail.comOproep: nieuwe secretaris nodig.

Bart heeft te kennen gegeven dat hij door studie en werk als docent onvoldoende tijd heeft voor het vervullen van de rol van secretaris en heeft het bestuur verzocht op zoek te gaan naar een vervanger.
Als u belangstelling heeft, hetgeen wij hopen, kunt u contact opnemen met een bestuurslid of bovenstaand email-adres van de secretaris. 


 
Eerstvolgende activiteit:                            


LAATSTE NIEUWS :
 •  
 • Op donderdag 27 juni 2019 is het burgerinitiatief Terughalen Vrachtschuit van de Vereniging beloond met een cheque van 48000 euro.
 • Op woensdag 19 juni 2019 om 14.00 uur is het Tolhek feestelijk geopend door de burgemeesters van Lansingerland en Pijnacker. Daarmee is het project Herbouw Tolhek voltooid.Op de website van de Hervormd Berkel (Dorpskerk) wordt vermeldt: 12 mei 1619 – 12 mei 2019 Op zondagavond 12 mei 1619 werd het doodvonnis uitgesproken over Johan van Oldenbarnevelt, heer van Berkel en Rodenrijs, de belangrijkste man van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden naast stadhouder Maurits van Oranje.
 • Op zondagavond 12 mei 2019 gaat de Anders dan Anders-dienst naar aanleiding van het levenseinde van Van Oldenbarnevelt over “onderscheiden waar het op aankomt”(Filippenzen 1) in je leven als christen.
 • Arjan Breukhoven (orgel) en Nelline Breukhoven-van Liere (blokfluit) spelen muziek uit de tijd van Van Oldenbarnevelt.Zaterdagmiddag 4 mei 2019 is de Algemene Leden Vergadering gehouden in de Hichte.
 • Zaterdagmiddag 22 september tijdens de opening van het nieuwe natuurgebied Zuidpolder zal een replica worden geplaatst van een limietpaal die in het verleden de grens markeerde tussen de Hoge Heerlijkheid de Tempel en het ambacht van Berkel en Rodenrijs.
 • Vrijdagmorgen 21 september tussen 11.30 en 12.00 uur worden de palen geslagen voor het Tolhek.
 • Op 21 september wordt een cultuur-en natuurwandeling gehouden in de Groenzoom. De historische vereniging zal aanwezig zijn om te vertellen over de herbouw van het Tolhek. Het volledige persbericht is opgenomen onder Nieuws en Activiteiten, Laatste nieuws.
 • De historische Vereniging heeft opdracht gegeven tot herbouw van het Tolhek aan A.P.H.
 • De provincie Zuid-Holland heeft een subsidie van 20000,- euro toegezegd voor de Documentaire Ontstaansgeschiedenis Lansingerland (DOL).
 • De gemeente Pijnacker heeft ook een bedrag van 18.250 toegezegd voor de herbouw van de Tol 't Meerhek.
 • Er is een privacy verklaring opgenomen bij lid worden op de pagina Historische Vereniging
 • I.v.m. zijn falende gezondheid heeft Willem Luksemburg al zijn werkzaamheden voor de beeldbank overgedragen aan Jan van der Spek.
 • Op 21 april 2018 is de Algemene Leden Vergadering 2018 gehouden.
 • Op 10 maart 2018 is de gaswel in Bergschenhoek veilig gesteld in het kader van NL Doet.
 • De gemeenteraad heeft een cheque toegekend van 18.250,- euro aan het Burger initiatief tot herbouw van de Tol 't Meerhek.
 • Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 29 april j.l. bij het Laatste Nieuws.
 • Het financieel jaarverslag 2016 is als bijlage (onderaan) te vinden op de pagina Historische Vereniging.
 • De tentoonstelling "De geketende burgmeesters" wordt gehouden in Bleiswijk. Iedereen is welkom!
 • Het nieuws over Traject A16 en over Van Rotte naar Schie staan op aparte pagina's
 • Molenaar's Oude Traktoren Museum bestaat 25 jaar
 • Historische kerk-as dwars door Berkel weer zichtbaar ?    

 •                        Zie voor deze items of meer nieuws het hoofdstuk Nieuws en Activiteiten

 


. . . . . een historisch terugblik op het dorp Berkel en Rodenrijs . . . . .

                                   Start een korte fotosessie (2.40 min.) door op de pijl in het midden te klikken.......
                                                                                  (samenstelling:  Ed Jensen)
De Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs is ook op Facebook !


en klik op "Vind ik leuk" zodat u altijd het laatste historische nieuws kunt ontvangen.


             Tip : Letters vergroten om beter te kunnen lezen: Control +                (letters verkleinen: Control -)